Skip to main content

Dwanaście instrumentów finansowych typu ETC Deutsche Banku na parkiecie we Frankfurcie

7 listopada 2011 r. na Deutsche Boerse zadebiutowało 12 exchange-traded commodities (ETCs) wyemitowanych przez db ETC Index plc. Wszystkie instrumenty są zabezpieczone fizycznie sztabkami złota.

Najciekawszym chyba instrumentem jest db Strom ETC, który po raz pierwszy pozwala inwestorom partycypować w cenach energii elektrycznej w Niemczech. Dąży on do naśladowania indeksu db German Electricity EUR, w którego portfelu znajdują się kontrakty futures na ceny energii elektrycznej z rocznym terminem wygasania notowane na European Energy Exchange (EEX). Wygasające kontrakty będą raz w roku, w listopadzie rolowane i zastępowane nowymi, rocznymi kontraktami futures.

db Commodity Risk Balanced Euro Hedged ETC to instrument finansowy, którego celem jest odzwierciedlanie wyników koszyka surowców i towarów należących do czterech następujących sektorów: Optimum Yield Agriculture, Optimum Yield Energy, Optimum Yield Industrial Metals i Optimum Yield Precious Metals. Oznacza to, że wartość tego indeksu jest uzależniona od notowań 14 towarów: aluminium, ropa Brent, ropa WTI, pszenica Chicago, miedź, kukurydza, benzyna, złoto, olej opałowy, gaz ziemny, srebro, soja, cukier i cynk. Instrument ten jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym.

Ponadto do obrotu giełdowego zostały wprowadzone następujące instrumenty finansowe (nie są one zabezpieczone przed ryzykiem walutowym):

  • db Monthly Leveraged Brent Crude Oil ETC (EUR) – oferuje lewarowaną ekspozycję na ceny ropy Brent, indeksem odniesienia jest db Monthly Leveraged Brent Crude Oil Euro Unhedged Index

  • db Monthly Short Brent Crude Oil ETC (EUR) – oferuje odwrotną ekspozycję na ceny ropy Brent, indeksem odniesienia jest db Monthly Short Brent Crude Oil Euro Unhedged Index

  • db Monthly Leveraged WTI Crude Oil ETC (EUR) A – oferuje lewarowaną ekspozycję na ceny ropy WTI, indeksem odniesienia jest db Monthly Leveraged WTI Crude Oil Euro Unhedged Index

  • db Monthly Short WTI Crude Oil (EUR) – oferuje odwrotną ekspozycję na ceny ropy WTI, indeksem odniesienia jest db Monthly Short WTI Crude Oil Euro Unhedged Index

  • db Monthly Leveraged Natural Gas ETC (EUR) I – oferuje lewarowaną ekspozycję na ceny gazu ziemnego, indeksem odniesienia jest db Monthly Leveraged Natural Gas Euro Unhedged Index

  • db Monthly Short Natural Gas ETC (EUR) – oferuje odwrotną ekspozycję na ceny gazu ziemnego, indeksem odniesienia jest db Monthly Short Natural Gas Euro Unhedged Index

  • db Monthly Leveraged Gold ETC (EUR) – oferuje lewarowaną ekspozycję na ceny złota, indeksem odniesienia jest db Monthly Leveraged Gold Euro Unhedged Index

  • db Monthly Short Gold ETC (EUR) – oferuje odwrotną ekspozycję na ceny złota, indeksem odniesienia jest db Monthly Short Gold Euro Unhedged Index

  • db Monthly Leveraged Silver ETC (EUR) – oferuje lewarowaną ekspozycję na ceny srebra, indeksem odniesienia jest db Monthly Leveraged Silver Euro Unhedged Index

  • db Monthly Short Silver ETC (EUR) – oferuje odwrotną ekspozycję na ceny srebra, indeksem odniesienia jest db Monthly Short Silver Euro Unhedged Index

Opłata za zarządzanie (management fee) w przypadku wszystkich ww. instrumentów finansowych wynosi 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.