Skip to main content

Blisko pół miliarda dolarów napływu nowych środków

Jak poinformował Barclays Global Investors, w tygodniu kończącym się 25 września napływ netto środków do sektorowych ETF-ów notowanych w Europie naśladujących subindeksy sektorowe wchodzące w skład indeksu DJ STOXX 600 wyniósł 464,3 mln USD i był wyższy od rezultatu zanotowanego w poprzednim tygodniu o 193,7 mln USD (71,6%).

Największy napływ środków netto odnotowały ETF-y związane z sektorami „Towary i usługi przemysłowe” (82,3 mln USD), „Surowce podstawowe” (66,0 mln USD) oraz Telekomunikacja (49,4 mln USD). Jedynie dwa sektory – „Samochody i częsci samochodowe” oraz „Usługi finansowe” odnotowały w analizowanym okresie zerowe saldo napływu środków, żaden natomiast nie zanotował odpływu netto. We wrzesniu (do 25.09) najwięcej środków netto pozyskały ETF-y powiązane z sektorami: „Usługi zdrowotne” (125,5 mln USD), „Telekomunikacja” (115,9 mln USD) oraz „Towary i usługi przemysłowe” (111,4 mln USD), natomiast jedynym sektorem z ujemnym wynikiem okazał się sektor „Usługi finansowe” (-12,1 mln USD). Z kolei od początku 2009 r. do 25 września najwięcej środków netto pozyskały ETF-y powiązane z sektorami: bankowym, (251,2 mln USD), surowców podstawowych (243,4 mln USD) i spółek użyteczności publicznej (219,8 mln USD). Najmniejszą popularnością cieszyły się natomiast ETF-y związane z handlem detalicznym (-55,5 mln USD), usługami finansowymi (-28,3 mln USD) i mediami (-23,0 mln USD).

Według stanu na 25 wrzesień największymi aktywami zarządzały ETF-y związane z sektorem bankowym (1 490,2 mln USD), surowcami podstawowymi (958,9 mln USD) i usługami zdrowotnymi (942,1 mln USD). Największą dynamikę wzrostu aktywów w tym roku zanotowały natomiast ETF-y nieruchomościowe (177,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.