Skip to main content

Bilion dolarów po raz pierwszy

Jak poinformował dziennik Financial Times powołując się na wstępne dane zgromadzone przez brytyjską spółkę konsultingową ETFGI monitorującą rynki funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie, wartość aktywów europejskich ETF-ów i instrumentów typu ETP przekroczyła w końcu grudnia 2019 r. po raz pierwszy w historii poziom 1 biliona USD. W minionym miesiącu wartość aktywów ulokowanych w pasywnych produktach zwiększyła się o 4,6% – z 982 mld USD do 1027 mld USD (w samych ETF-ach ulokowanych jest 970 mld USD). W całym 2019 roku aktywa te wzrosły aż o 33,8%. W końcu minionego roku na 27 europejskich giełdach notowano 2198 ETF-ów i ETP (w sumie 8401 linii notowań), których dostawcami jest 70 instytucji finansowych.

Według danych ETFGI w grudniu do ww. produktów finansowych notowanych na europejskich parkietach trafiło netto 20,44 mld USD, zaś w całym ubiegłym roku 125,25 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2018 roku (56,8 mld USD). Najwięcej nowego kapitału netto pozyskały w minionym roku fundusze ETF iShares zarządzane przez BlackRock (59,82 mld USD), fundusze ETF UBS (15,89 mld USD) oraz fundusze ETF Invesco (12,12 mld USD). Pod względem klas aktywów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się produkty dłużne, które zostały zasilone 61,09 mld USD netto. Nieco mniej środków netto trafiło do ETF-ów i ETP powiązanych z indeksami akcyjnymi (51,74 mld USD), natomiast 8,67 mld USD netto pozyskały towarowe ETF-y i ETP.

Głównymi czynnikami, które sprzyjały napływowi nowego kapitału do europejskich ETF-ów i ETP, były: wojna cenowa pomiędzy dostawcami ETF-ów skutkująca niższymi opłatami za zarządzanie pobieranymi od inwestorów, rozczarowujące wyniki aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, z których większość nie potrafi pokonać benchmarków oraz dobra koniunktura na wielu dużych europejskich rynkach giełdowych umożliwiająca ETF-om osiąganie solidnych stóp zwrotu.

Warto podkreślić, iż znakomita passa europejskiego sektora pasywnie zarządzanych instrumentów finansowych trwa już od lat. W ciągu zaledwie czterech lat podwoił on swoją wielkość (w końcu 2015 r. aktywa ETF-ów i ETP wynosiły 505 mld USD), natomiast ostatnich pięciu latach napływ netto kapitału do tego sektora w Europie wyniósł aż 450 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.