Skip to main content

82 mld USD nowego kapitału trafiło do europejskich ETF i ETP w 2015 roku

Według informacji opublikowanej przez ETFGI – spółkę monitorującą światowy rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) – wyżej wymienione instrumenty finansowe notowane na europejskich platformach obrotu zostały w 2015 roku zasilone netto aktywami o wartości 82,0 mld USD. To kwota o 32,5% wyższa niż w rekordowym dotychczas 2014 roku (61,8 mld USD). Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty posiadające ekspozycję na rynek akcji (+50,3 mld USD), o niemal połowę mniejszym dłużne ETF i ETP (+27,0 mld USD), natomiast znikomy udział w napływie kapitału miały towarowe ETF i ETP (+975 mln USD). Również inne statystyki okazały się bardzo korzystne dla rynku ETF i ETP w Europie w ubiegłym roku – liczba produktów wzrosła z 2089 do 2188 (6683 linii notowań), wartość zarządzanych aktywów zwiększyła się z 458 do 506 mld USD, a liczba dostawców tych instrumentów finansowych wzrosła z 49 do 51. W sumie w końcu 2015 roku fundusze ETF i instrumenty typu ETP były notowane na 25 europejskich giełdach papierów wartościowych.

Grudzień był czternastym z kolei miesiącem dodatniego napływu netto kapitału do europejskich ETF i ETP. Napływ netto środków finansowych wyniósł 9,3 mld USD, czego 8,0 mld USD przypadło na akcyjne ETF i ETP, 2,0 mld USD na dłużne ETF i ETP, natomiast z towarowych ETF i ETP wypłacono netto 239 mln USD.

Analizując rynek dostawców funduszy ETF i instrumentów typu ETP (ETF/ETP providers) warto zauważyć, iż grudniowe wyniki nie różniły się istotnie od rezultatów za cały miniony rok. W ostatnim miesiącu 2015 roku największy napływ netto środków do swoich produktów indeksowych notowanych na giełdach odnotowały: BlackRock (oferujący fundusze ETF pod marką iShares) – 5,2 mld USD, Deutsche Bank (oferujący fundusze ETF db x-trackers i db ETC) – 1,3 mld USD oraz Lyxor Asset Management – 1,2 mld USD. W całym 2015 roku prym wiodły te same podmioty, z wynikami (odpowiednio): 33,9 mld USD, 11,5 mld USD i 9,8 mld USD. Trzej ww. dostawcy są także liderami pod względem wartości aktywów ulokowanych w ich funduszach ETF i instrumentach typu ETP (odpowiednio): 233 mld USD (46,1% europejskiego rynku), 61 mld USD (12,1%) i 52 mld USD (10,3%); ogółem trzy największe firmy posiadają 68,4% aktywów zgromadzonych na rynku ETF i ETP w Europie.

Wśród dostawców indeksów dla providerów funduszy ETF i instrumentów typu ETP w Europie czołowe pozycje zajmują: MSCI (23,2% rynku), STOXX (22,1%), S&P Dow Jones Indices (12,4%) oraz FTSE Russell (9,6%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.