Skip to main content

400 mln USD wycofano z funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe STOXX 600

Po bardzo dobrym ostatnim tygodniu kwietnia, kiedy to do funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe STOXX wpłacono o ponad 230 mln USD więcej niż z nich wypłacono, początek maja okazał się pod tym względem diametralnie inny. Według danych zgromadzonych przez BlackRock w pierwszym tygodniu maja przewaga umorzeń nad nowymi wpłatami wyniosła aż 401,1 mln USD. Było to oczywistą konsekwencją fatalnych nastrojów, jakie panowały w tym okresie zwłaszcza na europejskich parkietach, będących konsekwencją obaw związanych z sytuacją finansową Grecji. Odzwierciedleniem tego były chociażby tygodniowe stopy zwrotu 19 subindeksów sektorowych indeksy STOXX 600 – najlepszy z nich (subindeks sektora opieki zdrowotnej) stracił na wartości w pierwszym tygodniu maja 8,0 proc., a najgorszy (subindeks branży bankowej) aż 17,2 proc.

Trudno się zatem dziwić, iż zdecydowanie najbardziej poszkodowane okazały się fundusze naśladujące zachowanie subindeksu ilustrującego koniunkturę w tym sektorze – wycofano z nich (netto) aż 421,0 mln USD, w tym 178,7 mln USD z funduszu Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (jego tytuł uczestnictwa zniżkował aż o 18,0%), 167,3 mln USD z funduszu db x-trackers DJ STOXX 600 Banks oraz 75,2 mln USD z funduszu Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks. Na plusie zakończyło pierwszy tydzień maja siedem z 19 grup sektorowych funduszy ETF – najlepszy rezultat osiągnęły podmioty odwzorowujące notowania subindeksy sektora dóbr i usług przemysłowych (+68,5 mln USD) oraz sektora ropy i gazu (+43,0 mln USD).

Od początku 2010 roku saldo wpłat i wypłat z sektorowych ETF-ów replikujących subindeksy STOXX 600 wyniosło (-340,6 mln USD). Wciąż na największym plusie znajdują się fundusze odwzorowujące zachowanie subindeksu sektora medialnego (359,8 mln USD, w tym 287,0 mln USD netto pozyskał fundusz Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Media) oraz sektora ropy i gazu (97,0 mln USD). Najwięcej środków finansowych wycofano z funduszy ETF powiązanych z subindeksami branży bankowej (-303,3 mln USD) i telekomunikacyjnej (-212,5 mln USD).

Warto również podkreślić, iż wartość aktywów netto ulokowanych w funduszach ETF replikujących subindeks bankowy zmniejszyła się w pierwszym tygodniu maja aż o 634,5 mln USD, czyli o 42,2% do poziomu 861,0 mln USD. W tej sytuacji obecnie najwięcej kapitału zgromadziły fundusze naśladujące notowania subindeksu sektora surowców podstawowych (1066,3 mln USD) i subindeksu ropy i gazu (947,6 mln USD). W pierwszym tygodniu maja łączna wartość aktywów ulokowanych we wszystkich ETF-ach replikujących subindeksy STOXX 600 zmniejszyła się o prawie 1,5 mld USD (1492,7 mln USD – 16,3%) do 7645,3 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.