Skip to main content

200 mln USD nowego kapitału w sektorowych funduszach ETF replikujących subindeksy DJ STOXX 600

Według danych opublikowanych przez BlackRock w pierwszym tygodniu marca napływ netto kapitału do funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów sektorowych indeksu Dow Jones STOXX 600 był najwyższy od października 2009 r. i wyniósł 200,7 mln USD. Wzmożonemu zainteresowaniu sektorowymi funduszami ETF sprzyjała bardzo korzystna koniunktura panująca w analizowanym okresie na europejskich parkietach. W tygodniu zakończonym 5 marca wszystkie subindeksy zanotowały wzrosty, przy czym najlepsze spośród nich mogły pochwalić się około 10-procentowymi stopami zwrotu (subindeks surowców podstawowych zwyżkował o 10,3%, a subindeks branży samochodowej o 9,0%).

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się na początku marca ETF-y powiązane z subindeksem branży medialnej (+90,7 mln USD), subindeksem sektora bankowego (+63,9 mln USD), subindeksem branży ubezpieczeniowej (+37,8 mln USD) oraz subindeksem branży samochodowej (+34,4 mln USD). Wśród sześciu grup funduszy, które odnotowały odpływ netto kapitału, najwięcej straciły podmioty odzwierciedlające zachowanie subindeksu obejmującego spółki użyteczności publicznej (-50,3 mln USD).

Dzięki znakomitemu wynikowi z początku marca, tegoroczne saldo napływu i odpływu kapitału z sektorowych funduszy ETF ponownie okazało się dodatnie i wyniosło 127,5 mln USD. W pierwszych dziewięciu tygodniach 2010 roku najwięcej nowych środków finansowych napłynęło do funduszy odwzorowujących wyniku subindeksów: medialnego (+275,4 mln USD), użyteczności publicznej (+139,8 mln USD) oraz ropy i gazu (+84,4 mln USD). Najwięcej straciły w tym okresie fundusze powiązane z subindeksami: telekomunikacyjnym (-307,8 mln USD), żywności i napojów (-99,4 mln USD) oraz bankowym (-63,5 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.