Skip to main content

20 miesięcy nieprzerwanego napływu netto kapitału do europejskich ETF/ETP

Maj był 20. z kolei miesiącem, w którym – według danych zgromadzonych przez monitorującą rynek instrumentów typu ETF i ETP na świecie spółkę ETFGI – wystąpił dodatni bilans nabyć i umorzeń w funduszach ETF i instrumentach typu ETF notowanych na europejskich platformach obrotu. Wyniósł on 2,68 mld USD i był nieco mniejszy niż w kwietniu (3,13 mld USD). To przede wszystkim zasługa instrumentów indeksowych oferujących ekspozycję na rynek długu, które pozyskały netto 2,77 mld USD; w mniejszym stopniu inwestorzy lokowali kapitał w towarowe ETF-y i ETP (+982 mln USD). Czwarty miesiąc z rzędu ujemne saldo nabyć i umorzeń odnotowały natomiast akcyjne ETF/ETP – tym razem było ono jednak o niemal połowę mniejsze niż w kwietniu i wyniosło (-1,20 mld USD). Największym beneficjentem pozytywnego trendu na rynku giełdowych produktów indeksowych w Europie w maju okazała się spółka BlackRock – jej fundusze ETF iShares zostały zasilone kwotą 1,40 mld USD netto kapitału. Dwa kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły firmy State Street Global Advisors (oferuje fundusze ETF pod marką SPDR) – 584 mln USD oraz Deutsche Bank (oferuje instrumenty indeksowe pod markami db x-trackers (ETF-y) i db ETC) – 500 mln USD.

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. łączny napływ netto środków finansowych do ETF-ów i instrumentów typu ETF w Europie sięgnął 17,32 mld USD. Zdecydowanym liderem w pozyskiwaniu kapitału w tym okresie okazały się produkty powiązane z indeksami rynku papierów dłużnych (+16,14 mld USD), znaczące nowe aktywa netto trafiły również do instrumentów naśladujących wyniki indeksów rynku towarowego (+6,30 mld USD). Zmienna jak dotychczas sytuacja na rynkach akcji w Europie nie zachęcała natomiast do powierzania pieniędzy akcyjnym ETF/ETP, stąd też saldo nabyć i umorzeń tej kategorii produktów jest ujemne (-6,39 mld USD). Wśród dostawców (providers) prym jak do tej pory wiodą BalckRock (+10,70 mld USD), ETF Securities (+2,70 mld USD) oraz State Street Global Advisors (+1,55 mld USD).

Według obliczeń ETFGI w końcu maja aktywa funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach wynosiły 505 mld USD, zaś całkowite aktywa ETF-ów i innych instrumentów typu ETP sięgały 530 mld USD. Na Starym Kontynencie działa 2219 ETF/ETP (w tym 1572 fundusze ETF) posiadających ogółem 6927 linii notowań. Ich emitentami są 52 instytucje finansowe. Są one notowane na 25 giełdach i platformach obrotu w 21 krajach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.