Skip to main content

12 nowych ETCs Commerzbanku odwzorowujących ceny platyny, palladu i oleju napędowego

3 kwietnia 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) zadebiutowało 12 kolejnych instrumentów finansowych typu ETCs (exchange-traded commodities) wyemitowanych przez Commerzbank AG (funkcjonują one pod nazwą Coba). Instrumenty te powiązane są z notowaniami indeksów obejmujących kontrakty futures na ceny platyny, palladu i oleju napędowego. Inwestorzy mogą partycypować zarówno we wzroście cen tych surowców, jak też w ich spadku, ponieważ oferta Commerzbanku obejmuje zarówno ETCs naśladujące (w ujęciu dziennym) wprost ich ceny (Daily Long), jak też ETCs zachowujące się przeciwnie do zmian ich cen (Daily Short). Inwestorzy mogą uzyskać prostą (1x i -1x) oraz lewarowaną (dwukrotną) (2x i -2x) ekspozycję na ww. indeksy.

W praktyce instrumenty te naśladują indeksy strategii (strategy indices) składające się ze składnika dźwigni i składnika stopy procentowej. Składnik dźwigni jest oparty na dziennych procentowych zmianach wartości określonych kontraktów futures wchodzących w skład indeksu. Z kolei składnik stopy procentowej odpowiada inwestycji w pozbawione ryzyka instrumenty finansowe rynku pieniężnego pomniejszone o opłaty indeksowe i koszty zabezpieczenia (collateralisation).

Lista nowych exchange-traded commodities Commerzbanku przedstawia się następująco:

 • Coba ETC 1x Platinum Daily Long

 • Coba ETC 2x Platinum Daily Long

 • Coba ETC -1x Platinum Daily Short

 • Coba ETC -2x Platinum Daily Short

 • Coba ETC 1x Palladium Daily Long

 • Coba ETC 2x Palladium Daily Long

 • Coba ETC -1x Palladium Daily Short

 • Coba ETC -2x Palladium Daily Short

 • Coba ETC 1x Gasoil Daily Long

 • Coba ETC 2x Gasoil Daily Long

 • Coba ETC -1x Gasoil Daily Short

 • Coba ETC -2x Gasoil Daily Short

Opłata za zarządzanie w przypadku Coba ETC 1x Platinum Daily Long, Coba ETC 1x Palladium Daily Long oraz Coba ETC 1x Gasoil Daily Long wynosi 0,40% w skali roku, natomiast w przypadku pozostałych ww. instrumentów finansowych 0,60% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.