Skip to main content

Wrzesień 2017

Napływy netto kapitału do funduszy ETF na świecie w latach 2008 – 2017(I-VII)Źródło: C. Flood, Record ETF inflows fuel price bubble fears, Financial Times, August 13, 2017 (w oparciu o dane ETFGI).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.