Skip to main content

Styczeń 2018

Fundusze ETF w USA charakteryzujące się najwyższymi stopami zwrotu w 2017 roku (bez funduszy odwrotnych i lewarowanych) (stan na 19 grudnia 2017 r.)Źródło: S. Roy, Top Performing ETFs Of The Year, www.etf.com (21.12.2017)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.