Skip to main content

Maj 2020

Liczba tytułów uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie od 21 lutego do 29 kwietnia 2020 r. (21.02.2020 = 100)Źródło: etf.com.pl na podstawie danych Beta Securities Poland i Lyxor Asset Management.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.