Skip to main content

Maj 2017

Aktywa funduszy ETF (w mld USD) i liczba funduszy ETF w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych na świecie w latach 2000-2016.Źródło: „The 2016 Guide to Institutional ETF Ownership”, Deutsche Bank, 12 April 2017, s. 5.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.