Skip to main content

Listopad 2022 r.

Skumulowany napływ/odpływ kapitału do/z funduszy akcyjnych i obligacji aktywnie zarządzanych i ETF na świecie od początku 2022 roku.

Źródło: R. Wigglesworth, The bear hasn„`’t broken passive yet, Financial Times, 27.10.2022.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.