Skip to main content

Listopad 2018

Wartość tytułów uczestnictwa funduszy ETF w portfelach funduszy inwestycyjnych w Polsce (FIO, SFIO, wybrane FIZ) w latach 2008-2018 (VI)Źródło: Wojciech Kiermacz, ETF-y w polskich funduszach. Zmieniło się podejście TFI, Analizy Online, 18.10.2018.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.