Skip to main content

Lipiec 2023 r.

Sprzedaż netto funduszy długoterminowych UCITS i funduszy UCITS ETF w Europie w latach 2018-2022 (w mld EUR)

Źródło: EFAMA Fact Book 2023, European Fund and Asset Management Association, s. 41.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.