Skip to main content

Czerwiec 2023 r.

Emisja netto udziałów w funduszach ETF (łącznie z reinwestowanymi dywidendami) w Stanach Zjednoczonych w latach 2017-2022 (w mld USD).

Źródło: Investment Company Fact Book 2023, Investment Company Institute, s. 58.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.