Skip to main content

Jak dokładnie europejskie akcyjne ETF-y odwzorowują flagowe benchmarki

Artykuł (w języku angielskim) analizuje jakość replikacji europejskich akcyjnych ETF-ów dążących do odwzorowania stóp zwrotu indeksu Euro Stoxx 50 – flagowego benchmarku dla rynków akcji w strefie euro i jednego z najważniejszych indeksów akcyjnych w Europie. Według najnowszego raportu PwC wyniki tego indeksu w połowie bieżącego roku naśladowały 53 ETF-y o łącznych aktywach w wysokości 42,1 mld EUR – to piąty rezultat wśród indeksów akcyjnych (za indeksami S&P 500, MSCI World, Stoxx Europe 50 i MSCI Emerging Markets).

Analiza została przeprowadzona dla 14 funduszy ETF notowanych na europejskich parkietach w latach 2012-2021. W badaniu wykorzystany został błąd odwzorowania (tracking error) obliczony trzema różnymi metodami i w trzech różnych interwałach czasowych (dziennym, tygodniowym i miesięcznym).

Artykuł został opublikowany w prestiżowym, brytyjskim czasopiśmie „Journal of Asset Management” wydawanym przez Springer Nature. Jego autorami są dr Ewa Feder-Sempach i dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ z Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Można się z nim zapoznać poniżej.

https://rdcu.be/cWMnY

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.