Skip to main content

30 największych funduszy ETF ESG w Europie – cz. 2

Drugi artykuł z cyklu trzech tekstów prezentujących 30 największych funduszy ETF ESG notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie. W niniejszym artykule opisane zostały fundusze z miejsc 20-11, w tym 8 funduszy akcyjnych i 2 fundusze dłużne. Są one zarządzane przez BlackRock, Amundi, DWS, Legal & General oraz Svenska Handelsbanken.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.