Skip to main content

Van Eck zaoferował fundusz ETF z ekspozycją na Kolumbię

15 marca 2011 r. nowojorska firma asset management Van Eck wprowadziła na platformę NYSE Arca fundusz Market Vectors Colombia ETF. Jest on adresowany do inwestorów szukających możliwości prostej, bezpośredniej inwestycji w akcje kolumbijskich spółek.

Kolumbia jest drugim co do wielkości krajem Ameryki Południowej i trzecim na świecie pod względem liczby ludności mówiącej po hiszpańsku. Jest beneficjentem trendów wzrostowych na rynku surowców, co przyczyniło się do rozwoju eksportu. Reformy fiskalne i redukcja długu publicznego za czasów poprzedniego prezydenta Alvaro Uribe spowodowała napływ inwestycji zagranicznych do Kolumbii. W 2010 r. wzrost PKB (szacowany) wyniósł 4,7% (głównie za sprawą wewnętrznej konsumpcji), zaś na ten rok planowany jest wzrost PKB o 4,6%. Pozycję tego kraju wśród południowoamerykańskich rynków kapitałowych powinna także wzmocnić planowana fuzja tamtejszej giełdy z giełdą peruwiańską.

Fundusz replikuje Market Vectors Colombia Index stworzony przez 4AssetManagement. Jest to indeks typu „pure play”, który nie tylko obejmuje spółki posiadające siedzibę w Kolumbii oraz których akcje są notowane na parkiecie w tym państwie (ok. 74-proc. udział w indeksie w dniu 10 marca), ale także przedsiębiorstwa spoza Kolumbii, które jednak generują większość swoich przychodów z działalności w tym kraju (ok. 26-proc. udział). Indeks ten jest ważony kapitalizacją rynkową, jest też mocno zdywersyfikowany zarówno sektorowo, jak też pod względem kapitalizacji. Duże spółki stanowią ok. 51% indeksu, średnie około 36 procent, a małe około 13 procent. W strukturze sektorowej dominują przedsiębiorstwa z sektora finansowego (33%), energetycznego (30%) i surowcowego (17%) (dane na koniec lutego). Największy udział w portfelu funduszu w dniu 7 kwietnia posiadały akcje lub ADR-y następujących spółek: Inversiones Argos (8,46%), Ecopetrol (7,77%), BanColombia (7,27%), Grupo Nacional De Chocolates (7,16%) i Corp Financiera Colombiana (6,32%).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,75%, a brutto 0,97%.

Market Vectors Colombia ETF jest już dwunastym funduszem ETF Van Eck posiadającym ekspozycję na międzynarodowe rynki akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.