Skip to main content

Van Eck Global obniżył opłaty w Market Vectors Poland ETF

Spółka Van Eck Global ogłosiła, iż obniżyła opłaty w trzech swoich funduszach Market Vectors posiadających ekspozycję na rynki poszczególnych krajów: Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (z 0,71% do 0,65%), Market Vectors Vietnam ETF (z 0,97% do 0,76%) oraz Market Vectors Poland ETF (z 0,76% do 0,65%).W przypadku Market Vectors Poland ETF jest to bezpośrednia reakcja na pojawienie się w końcu maja na amerykańskim rynku bezpośredniej konkurencji w postaci MSCI Poland Investable Market Index Fund, który pobiera opłatę w wysokości 0,65%.Obniżka opłat będzie obowiązywała co najmniej do 1 maja 2011 r.W końcu maja w 25 funduszach Market Vectors było ulokowanych ok. 14,3 mld USD.

Spółka Van Eck Global ogłosiła, iż obniżyła opłaty w trzech swoich funduszach Market Vectors posiadających ekspozycję na rynki poszczególnych krajów: Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (z 0,71% do 0,65%), Market Vectors Vietnam ETF (z 0,97% do 0,76%) oraz Market Vectors Poland ETF (z 0,76% do 0,65%).

W przypadku Market Vectors Poland ETF jest to bezpośrednia reakcja na pojawienie się w końcu maja na amerykańskim rynku bezpośredniej konkurencji w postaci MSCI Poland Investable Market Index Fund, który pobiera opłatę w wysokości 0,65%.

Obniżka opłat będzie obowiązywała co najmniej do 1 maja 2011 r.

W końcu maja w 25 funduszach Market Vectors było ulokowanych ok. 14,3 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.