Skip to main content

Trzy międzynarodowe fundusze ETF FlexShares na NYSE Arca

16 kwietnia 2013 r. na platformie NYSE Arca zadebiutowały trzy nowe fundusze ETF FlexShares zarządzane przez Northern Trust Corp. Wszystkie instrumenty oferują inwestorom ekspozycję na akcje międzynarodowych (spoza USA) spółek o dużej kapitalizacji i wysokiej jakości, przy czym poszczególne fundusze różnią się poziomem ryzyka (wartościami współczynnika beta).

FlexShares International Quality Dividend Index Fund dąży do naśladowania wyników indeksu Northern Trust International Quality Dividend Index. Zapewnia on ekspozycję na akcje spółek o dużej kapitalizacji, wysokiej jakości i zorientowanych na generowanie dochodów z rynków rozwiniętych spoza Stanów Zjednoczonych oraz z rynków wschodzących, które charakteryzują się długoterminowym potencjałem wzrostowym. Strategia inwestycyjna realizowana przez fundusz wykorzystuje podejście oparte na własnym modelu scoringowym (Dividend Quality Score), który polega na określeniu „współczynnika jakości” (quality factor) (w oparciu o takie miary jak efektywność zarządzania, zyskowność i cash flow) oraz wykorzystaniu procesu optymalizacji dążącego do maksymalizacji wartości tego współczynnika przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia współczynnika beta portfela zbliżonego do współczynnika beta głównego indeksu (parent index) – Northern Trust International Large Cap Index; fundusz dąży także do uzyskiwania wskaźnika stopy dywidendy wyższego niż w przypadku głównego indeksu. Fundusz przewiduje wypłatę osiąganych dochodów co kwartał, zaś wypłatę zysków kapitałowych przynajmniej raz w roku. W dniu 23 sierpnia największymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującym w sumie akcje 226 firm) były walory: Commonwealth Bank of Australia (3,04%), British American Tobacco (3,01%), Glaxosmithkline (2,32%), Astrazeneca (1,88%), Total (1,79%) oraz ENI (1,78%). W ujęciu geograficznym przeważały akcje spółek brytyjskich (17,06%), japońskich (12,58%), australijskich (8,52%), francuskich (7,81%), kanadyjskich (6,52%) i niemieckich (6,32%). Natomiast w strukturze sektorowej zdecydowanie dominowały firmy z branży finansowej (30,10%); stosunkowo duże udziały posiadały także spółki energetyczne (11,46%), przemysłowe (9,52%) oraz przedsiębiorstwa reprezentujące sektor dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (8,79%) i podstawowych (8,46%).

Celem FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund jest odwzorowywanie wyników indeksu Northern Trust International Quality Dividend Defensive Index. Jego strategia inwestycyjna jest zbliżona do opisanego powyżej funduszu, z tą różnicą, iż jego współczynnik beta w założeniu powinien być niższy od współczynnika beta głównego indeksu (Northern Trust International Large Cap Index) (powinien przyjmować wartości od 0,5 do 1,0) – obejmuje on zatem akcje spółek o charakterze defensywnym. Fundusz przewiduje wypłatę osiąganych dochodów co kwartał, zaś wypłatę zysków kapitałowych przynajmniej raz w roku. W dniu 23 sierpnia największymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującym w sumie akcje 218 firm) były walory: Glaxosmithkline (3,76%), Commonwealth Bank of Australia (3,01%), British American Tobacco (1,96%), Astrazeneca (1,91%), Total (1,82%) oraz ENI (1,80%). W ujęciu geograficznym dominowały akcje spółek brytyjskich (16,68%), japońskich (12,31%), kanadyjskich (9,40%) i australijskich (8,05%). Natomiast w strukturze branżowej największe udziały posiadały firmy z sektorów: finansowego (30,12%), energetycznego (10,78%), opieki zdrowotnej (9,43%), przemysłowego (9,17%) oraz przedsiębiorstwa reprezentujące sektor dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (8,66%) i podstawowych (8,59%).

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund stara się jak najbardziej precyzyjne odzwierciedlać wyniki indeksu Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Jego strategia inwestycyjna jest zbliżona do funduszu FlexShares International Quality Dividend Index Fund, z tą różnicą, iż jego współczynnik beta w założeniu powinien być wyższy od współczynnika beta głównego indeksu (Northern Trust International Large Cap Index) (powinien przyjmować wartości od 1,0 do 1,5) – obejmuje on zatem akcje spółek określanych jako agresywne lub dynamiczne. Fundusz przewiduje wypłatę osiąganych dochodów co kwartał, zaś wypłatę zysków kapitałowych przynajmniej raz w roku. W dniu 23 sierpnia największymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującym w sumie akcje 221 firm) były walory: British American Tobacco (3,00%), Commonwealth Bank of Australia (2,92%), Astrazeneca (1,92%), ENI (1,77%), Royal Dutch Shell (1,68%) i Suncor Energy (1,62%). W ujęciu geograficznym przeważały akcje spółek brytyjskich (19,91%), japońskich (11,20%), francuskich (8,64%), niemieckich (8,29%) i australijskich (7,35%). Natomiast w strukturze sektorowej największe udziały posiadały firmy z branż: finansowej (27,45%), przemysłowej (13,58%), energetycznej (11,31%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (9,34%) i surowcowej (8,55%).

Wskaźniki kosztów brutto (gross expense ratio) wszystkich ww. funduszy ETF wynoszą 0,48% w skali roku.

Nowe fundusze uzupełniły dotychczasową ofertę FlexShares obejmującą m.in. trzy skonstruowane w analogiczny sposób fundusze ETF posiadające jednak ekspozycję wyłącznie na rynek amerykański (FlexShares Quality Dividend Index Fund, FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund i FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.