Skip to main content

Rosyjski ETF State Street na NYSE Arca

10 marca State Street Global Advisors wprowadził na parkiet NYSE Arca fundusz ETF dający inwestorom ekspozycję na rosyjski rynek akcji.

SPDR S&P Russia ETF odzwierciedla zachowanie indeksu S&P Russia Capped BMI Index, który obejmuje spółki mające siedzibę w Rosji, o kapitalizacji (skorygowanej współczynnikiem free float) wynoszącej co najmniej 100 mln USD oraz o obrotach (w okresie 12 miesięcy przed roczną rewizją portfela) nie mniejszych niż 50 mln USD. W końcu lutego portfel tego indeksu obejmował walory 72 przedsiębiorstw.

W dniu 19 marca w portfelu funduszu znajdowały się akcje 33 spółek o średniej ważonej kapitalizacji w wysokości blisko 48 mld USD. Największy udział w portfelu funduszu posiadały akcje takich gigantów jak: Gazprom (16,63%), Łukoil (9,56%), Sberbank (9,29%), JSC MMC Norilsk Nickel (6,16%), Mobile Telesystems (6,14%) oraz Surgutneftgaz (5,40%). Blisko połowę składu portfela funduszu (47,5%) stanowiły spółki z branży energetycznej.

Roczny współczynnik kosztów (annual expense ratio) funduszu został ustalony na poziomie 0,59%. Menedżerem inwestycyjnym funduszu jest SSgA Funds Management.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.