Skip to main content

Rośnie popularność funduszy ETF opartych na indeksach MSCI

Według informacji opublikowanych 29 lipca przez MSCI – od blisko 20 lat jednego z czołowych dostawców indeksów dla instytucji finansowych oferujących fundusze ETF – wśród inwestorów istotnie zwiększa się zainteresowanie ETF-ami wykorzystujących indeksy MSCI. W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. inwestorzy lokujący środki finansowe w funduszach ETF skierowali największą część nowego kapitału do produktów opartych właśnie na tych indeksach, zaś dostawcy funduszy ETF uruchomili najwięcej nowych produktów odwzorowujących te indeksy. Dane te wskazują zarówno na atrakcyjność indeksów MSCI dla globalnych inwestorów, jak też na powszechność stosowania tych indeksów przez głównych dostawców funduszy ETF na świecie.

Według danych MSCI i Bloomberga spośród ok. 86 mld USD nowego kapitału netto, który napłynął w I półroczu tego roku do akcyjnych funduszy ETF na świecie, 34 procent (ok. 29 mld USD) trafiło do funduszy ETF naśladujących indeksy MSCI. To dwukrotnie lepszy rezultat niż w przypadku kolejnego dostawcy indeksów dla branży ETF-ów. W tym samym okresie zostało uruchomionych 75 nowych funduszy ETF wykorzystujących indeksy MSCI (to ok. 1/3 wszystkich utworzonych akcyjnych funduszy ETF na świecie) – w przypadku żadnego innego dostawcy indeksów wynik ten nie był tak imponujący. Fundusze te zebrały w analizowanym okresie ok. 1,5 mld USD.

W sumie na świecie w połowie 2014 r. funkcjonowało ponad 650 funduszy ETF opartych na indeksach MSCI – to więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego podmiotu zajmującego się dostarczeniem indeksów. MSCI przypomina również, iż w raporcie Greenwich Associates z 2013 r. „Institutional investors` relationship with ETFs deepens” indeksy tej spółki zostały uznane jako “benchmark wyboru” dla międzynarodowych akcyjnych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.