Skip to main content

Pierwszy smartphone`owy ETF

18 lutego 2011 r. spółka First Trust wprowadziła na NASDAQ First Trust NASDAQ CEA Smartphone Index Fund – pierwszy fundusz ETF pozwalający inwestorom replikować notowania indeksu NASDAQ OMX CEA Smartphone, który obejmuje spółki zaangażowane w segmencie smartphone`ów w sektorze telekomunikacyjnym i technologicznym. Uczestnikami indeksu mogą być spółki, które zostały zidentyfikowane przez Consumer Electronics Association jako prowadzące tego rodzaju działalność. Akcje tych spółek muszą być notowane na giełdach papierów wartościowych zaakceptowanych przez NASDAQ OMX, ich minimalna kapitalizacja (z uwzględnieniem free float`u) musi wynosić 250 mln USD, zaś minimalna średnia dzienna wartość obrotu (w okresie trzymiesięcznym) musi wynosić 1 mln USD.

Spółki należące do indeksu NASDAQ OMX CEA Smartphone są klasyfikowane w trzech kategoriach:

  • Producenci telefonów – spółki zajmujące się przede wszystkim produkcją urządzeń bezprzewodowych, w szczególności urządzeń przenośnych typu smartphone (45% udział w indeksie)

  • Producenci oprogramowania i sprzętu – firmy zajmujące się przede wszystkim wsparciem użytkowników smartphone`ów poprzez tworzenie systemów operacyjnych, procesorów, sprzętu sieciowego i oprogramowania sieciowego, itp. (45% udział w indeksie)

  • Dostawcy sieci – spółki zaangażowane w zapewnienie dostępu do sieci bezprzewodowej na potrzeby smartphone`ów (10% udział w indeksie)

Skład uczestników indeksu jest modyfikowany co pół roku, zaś ich wagi co kwartał.

Według danych na koniec 2010 r. najważniejszymi pozycjami w portfelu indeksy były: Compal Communications (3,50%), Motorola (2,84%), Samsung Electronics (2,78%), LG Electronics (2,74%), HTC Corporation (2,74%), Celestica (2,73%) i Benchmark Electronics (2,73%). Ogółem w skład indeksu wchodziły 74 spółki. Największą część stanowiły firmy amerykańskie (43,93%), tajwańskie (11,50%), japońskie (9,23%), południowokoreańskie (6,14%) oraz kanadyjskie (5,17%).

Fundusz będzie wypłacał co pół roku dywidendy. Koszty funduszu (expense ratio) w skali roku wynoszą 0,70%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.