Skip to main content

Pierwszy ETF z ekspozycją na sektor cloud computing zadebiutował na NASDAQ

6 lipca 2011 r. na NASDAQ Stock Market pojawił się First Trust ISE Cloud Computing Index Fund. To pierwszy na świecie fundusz ETF oferujący ekspozycję na sektor cloud computing (przetwarzanie w chmurze, chmura obliczeniowa), czyli model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Fundusz ten dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania stóp zwrotu osiąganych przez ISE Cloud Computing Index. Jest to zmodyfikowany indeks o równych wagach spółek w portfelu mierzonych w USD (modified equal dolar weighted). Spółki w tym indeksie są równoważone w obrębie trzech kategorii przedsiębiorstw – konglomeratów technologicznych (technology conglomerate cloud computing companies), spółek zajmujących się wyłącznie cloud computingiem (pure play cloud computing companies) oraz firm dla których cloud computing jest jedną z wielu (ale nie najważniejszą) aktywności (non pure play cloud computing companies). Uczestnikami indeksu mogą być przedsiębiorstwa aktywnie działające w sektorze cloud computing, notowane na giełdach papierów wartościowych, o kapitalizacji minimum 100 mln USD. Skład indeksu i udział poszczególnych firm w jego portfelu jest modyfikowany co pół roku.

23 września 2011 r. największy udział w portfelu funduszu posiadały: Amazon.com (4,71%), Blackboard (4,35%), Rightnow Technologies (4,11%), Cisco Systems (4,06%) i Google (4,04%); łącznie znajdowały się w nim walory 40 firm. W ujęciu sektorowym dominowały spółki oferujące oprogramowanie (34,4%), świadczące usługi i oprogramowanie internetowe (22,4%), produkujące wyposażenie telekomunikacyjne (15,9%) i dostarczające komputery i peryferia (11,3%). Mediana kapitalizacji spółek w portfelu funduszu w końcu sierpnia wynosiła 9645 mln USD.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,60%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.