Skip to main content

Pierwszy dłużny ETF z ekspozycją na azjatycki rynek obligacji typu high yield na giełdzie w Singapurze

8 grudnia 2011 r. spółka BlackRock (Singapore) Limited wprowadziła na Singapore Exchange (SGX) fundusze ETF oferujące ekspozycję na dwa segmenty azjatyckiego rynku papierów dłużnych.

iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF pozwala czerpać korzyści z azjatyckiego rynku obligacji wysokodochodowych (typu high yield); to pierwszy tego rodzaju instrument finansowy na świecie. Jego celem jest naśladowanie wyników indeksu Barclays Capital Asia USD High Yield Diversified Credit typu total return (w USD). W końcu stycznia 2012 r. w portfelu funduszu przeważały obligacje korporacyjne (77,4%); pozostałą część stanowią obligacje powiązane z rządem (government related). W ujęciu geograficznym dominowały papiery chińskie (26,64%), spółek z Hongkongu (18,08%), filipińskie (13,02%) i indonezyjskie (11,83%). Pod względem wiarygodności kredytowej (biorąc pod uwagę ratingi S&P) największy udział w portfelu posiadały papiery posiadające ratingi BB (33,26%), BB- (20,53%) i B+ (10,41%). W strukturze terminowej przeważały obligacje o terminie wykupu od 3 do 5 lat (26,64%), od 7 do 10 lat (25,58%) i od 5 do 7 lat (18,68%); średni termin do wykupu to 6,84 lat. Średnia rentowność do wykupu wynosiła 10,01%. Opłata za zarządzanie w funduszu w skali roku kształtuje się na poziomie 0,50%.

iShares Barclays Capital Asia Local Currency 1–3 Year Bond Index ETF to fundusz, którego zadaniem jest jak najdokładniejsze odwzorowanie stóp zwrotu osiąganych przez indeks Barclays Capital Asia Local Currency Short Duration Bond typu total return (w USD). Dzięki temu uczestnicy funduszu uzyskują dostęp do azjatyckiego rynku krótkoterminowych papierów dłużnych denominowanych w lokalnych walutach. Dzięki niewielkiemu duration produkt ten cechuje się stosunkowo niewielką wrażliwością na zmiany stóp procentowych. W końcu stycznia 2012 r. w portfelu funduszu przeważały obligacje rządowe (78,3%); pozostałą część stanowią obligacje powiązane z rządem (government related). W ujęciu geograficznym dominowały papiery tajlandzkie (25,20%), południowokoreańskie (24,94%), malezyjskie (23,89%) i singapurskie (19,62%). Pod względem wiarygodności kredytowej (biorąc pod uwagę ratingi Moody`s) największy udział w portfelu posiadały papiery posiadające ratingi Baa1 (25,20%), A1 (24,94%), A3 (23,89%) i Aaa (17,56%). Średni termin do wykupu obligacji znajdujący się w portfelu funduszu to 1,80 lat. Średnia rentowność do wykupu wynosiła 2,58%. Opłata za zarządzanie w funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Ofertę dłużnych funduszy ETF BlackRock notowanych na SGX uzupełniają iShares Barclays Capital Asia Local Currency Bond Index ETF oraz iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.