Skip to main content

Nowy fundusz ETF Mitsubishi UFJ Asset Management na parkiecie w Tokio

MAXIS TOPIX Risk Control (10%) ETF naśladuje zachowanie indeksu TOPIX Risk Control Index (Volatility 10%). Indeks ten stara się kontrolować zmienność japońskiego rynku akcji na poziomie 10% w ujęciu zannualizowanym poprzez dostosowywanie ekspozycji między indeksem TOPIX (Tokyo Stock Price Index) a pozycją gotówkową (japońskie obligacje lub obligacje japońskich przedsiębiorstw) na podstawie zmienności indeksu TOPIX (jest ona mierzona jako średnia zmienność z 252 dni na podstawie danych z ostatnich 100 dni). Udział ekspozycji na indeks TOPIX w ww. indeksie jest obliczany poprzez podzielenie docelowego poziomu zmienności (10%) przez historyczną zmienność indeksu TOPIX (jest ona obliczana na podstawie danych z ostatnich 100 dni sesyjnych). Im wyższy jest poziom historycznej zmienności indeksu TOPIX, tym udział ekspozycji na ten indeks w indeksie TOPIX Risk Control Index (Volatility 10%) jest mniejszy (np. przy zmienności na poziomie 50% udział ten sięga ok. 20% (10%/50%)).

W lutym br. spółka Mitsubishi UFJ Asset Management wprowadziła na tokijską giełdę analogiczny instrument finansowy, który kontroluje zmienność japońskiego rynku akcji na poziomie 5% w ujęciu zaanualizowanym – MAXIS TOPIX Risk Control (5%) ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.