Skip to main content

Nowy ETN Royal Bank of Scotland z serii Trendpilot powiązany z indeksem NASDAQ-100

15 grudnia 2011 r. spółka RBS Securities (należąca do Royal Bank of Scotland) powiększyła swoją ofertę instrumentów typu ETN (exchange-traded note) z serii Trendpilot (obejmowała ona dotychczas takie instrumenty jak RBS US Oil Trendpilot ETN, RBS Gold Trendpilot ETN, RBS US Large Cap Trendpilot ETN oraz RBS Mid Cap Trendpilot ETN) o kolejny produkt. Wszystkie instrumenty finansowe z tej serii realizują strategię podążania za trendem (trend following). Są one notowane na rynku NYSE Arca.

RBS NASDAQ-100 Trendpilot ETN ma na celu naśladowanie koniunktury wśród 100 największych (pod względem kapitalizacji) niefinansowych spółek (większość z nich to firmy wzrostowe), których akcje są notowane na rynku NASDAQ (największymi spółkami w tym indeksie w końcu 2011 r. były Apple, Microsoft, Google, Oracle, Intel, Cisco oraz QUALCOMM). Powiązany jest on bowiem z indeksem RBS NASDAQ-100 Trendpilot Index (USD), którego notowania zależą od notowań indeksu NASDAQ-100 Total Return (podczas trendu wzrostowego) lub od stopy zwrotu z hipotetycznej inwestycji w trzymiesięczne amerykańskie bony skarbowe z ostatniej aukcji tych instrumentów finansowych (T-Bill Rate) (podczas trendu spadkowego). Kierunek trendu na rynku NASDAQ jest określany na podstawie zachowania wartości indeksu NASDAQ-100 względem jego 100-dniowej prostej średniej ruchomej (simple moving average) – trend wzrostowy ma miejsce gdy wartość indeksu jest wyższa od średniej ruchomej, a trend spadkowy gdy wartość indeksu jest niższa od średniej ruchomej. Wysokość wskaźnika kosztów (expense ratio) tego instrumentu finansowego jest także zależna od trendów rynkowych – podczas trendu wzrostowego wynosi on 1,00%, a w czasie trendu spadkowego 0,50% (w skali roku). Instrument ten wygasa w grudniu 2041 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.