Skip to main content

Nowy dłużny fundusz ETF Vanguard na parkiecie w Sydney

31 października 2012 r. na Australian Securities Exchange (ASX) odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu ETF zarządzanego przez spółkę Vanguard. To kolejny dłużny ETF wprowadzony na giełdę Sydney (wcześniej instrumenty tego typu zaoferowały australijskim inwestorom BlackRock, Russell Investments i State Street Global Advisors), po tym jak na początku 2012 r. na możliwość taką zezwoliło tamtejsze ustawodawstwo.

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF dąży do odwzorowania całkowitej stopy zwrotu (zysk kapitałowy plus dochód z odsetek) indeksu UBS Composite Bond Index. Zapewnia on szeroką ekspozycję (inwestuje w ponad 300 walorów) na australijski rynek instrumentów dłużnych o wysokiej jakości kredytowej i stałym oprocentowaniu – zarówno obligacji rządowych, obligacji stanowych i terytorialnych (semi-government), jak i obligacji przedsiębiorstw. Wartość emisji obligacji znajdujących się w portfelu indeksu nie może być mniejsza niż 100 mln AUD, zaś ich termin zapadalności musi być krótszy niż 50 lat. Fundusz wypłaca dochody inwestorom co kwartał. Roczne koszty zarządzania funduszem wynoszą 0,20%.

W sumie oferta Vanguard na rynku australijskim obejmuje obecnie 9 funduszy ETF – cztery posiadające ekspozycję na krajowy rynek akcji (Vanguard Australian Shares Index ETF, Vanguard Australian Shares High Yield ETF, Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF i Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF), dwa oferujące ekspozycję na krajowy rynek długu (oprócz ww. także Vanguard Australian Goverment Bond Index ETF), dwa inwestujące na zagranicznych rynkach akcji (Vanguard US Total Market Shares Index ETF i Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF) oraz jeden fundusz z ekspozycją na rynek nieruchomości (Vanguard Australian Property Securities Index ETF).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.