Skip to main content

Nowe fundusze Claymore Securities replikują indeksy Wilshire

Amerykańska spółka Claymore Securities wprowadziła na rynek trzy nowe fundusze ETF, w z czego dwa posiadają ekspozycję na wybrane indeksy szerokiego rynku (broad market) zaś jeden ma ekspozycję na indeks sektorowy (nieruchomości). Indeksy Wilshire Associates obliczane są od ponad 35 lat i są wykorzystywane jako benchmarki przez inwestorów instytucjonalnych.

Wilshire 5000 Total Market ETF replikuje utworzony w 1974 roku indeks Wilshire 5000 Total Market Index obejmujący do 5000 papierów wartościowych (akcji zwykłych i REITs) zapewniając w ten sposób bardzo szeroką dywersyfikację portfela inwestycyjnego (na koniec lutego w portfelu indeksu znajdowały się walory 4018 spółek). Według danych z dnia 19 marca największy udział w portfelu funduszu miały: Exxon Mobil (2,61%), Microsoft (2,15%), Apple Computer (1,63%), General Electric (1,56%), Procter & Gamble (1,52%) oraz Johnson & Johnson (1,46%). W ujęciu sektorowym dominowały branże: technologii informacyjnych (18,62%), finansowa (17,16%) oraz opieki zdrowotnej (12,43%). Współczynnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,12%.

Wilshire 4500 Completion ETF odzwierciedla zachowanie indeksu Wilshire 4500 Comletion Index, w skład którego wchodzą akcje przedsiębiorstw oraz udziały w real estate investment trusts (na koniec lutego było ich 3518) podmiotów wchodzących w skład Wilshire 500, ale nie należących do indeksu S&P 500. Według danych z dnia 19 marca największy udział w portfelu funduszu miały: Crown Castle International (0,47%), Annaly Capital Management (0,44%), Mosaic (0,41%), Marvell Technology Group (0,40%) oraz BlackRock (0,37%). W ujęciu sektorowym dominowały branże: finansowa (21,59%) oraz technologii informacyjnych (15,39%). Współczynnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,18%.

Wilshire US Reit ETF naśladuje wyniki indeksu akcji Wilshire US Real Estate Investment Trust Index, dając inwestorom ekspozycję na amerykański rynek nieruchomości. Na koniec lutego w skład indeksu wchodziły papiery wartościowe 82 emitentów (głównie są to udziały w funduszach typu REITs). Według danych z dnia 19 marca największy udział w portfelu funduszu miały: Simon Property Group (10,01%), Vornado Realty Trust (5,77%), Public Storage (5,39%) oraz Equity Residential (4,62%). Współczynnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,32%.

Wszystkie trzy fundusze z oferty Claymore Securities są notowane od 9 marca na NYSE Arca. Ich doradcą inwestycyjnym jest Claymore Advisors LLC.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.