Skip to main content

Niemal rekordowy spadek wartości aktywów funduszy ETF w USA

Wrzesień okazał się jednym z najgorszych miesięcy w dotychczasowej historii rynku funduszy typu ETF w Stanach Zjednoczonych biorąc pod uwagę zmiany wartości aktywów w nich ulokowanych. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – aktywa ulokowane w ETF-ach w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się we wrześniu o ponad pół biliona dolarów (510,6 mld USD). To drugi najgorszy rezultat w historii – nieco większy spadek aktywów miał miejsce tylko w marcu 2020 roku (-526,6 mld USD). W konsekwencji, aktywa amerykańskich ETF-ów spadły poniżej 6 bilionów dolarów (5891,4 mld USD), co po raz ostatni zdarzyło się w marcu 2021 roku. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku aktywa ETF-ów w USA spadły o 1299,1 mld USD (18,1%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły o 1131,2 mld USD (20,8%).

Spadek aktywów zanotowały we wrześniu 2022 r. wszystkie bez wyjątku główne kategorie ETF-ów. Aktywa funduszy odwzorowujących wyniki inwestycyjne indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) zmalały aż o 363,5 mld USD (9,2%) do 3584,9 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zmniejszyły się o 293,0 mld USD (8,8%) do 3043,1 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących stopy zwrotu indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) skurczyły się o 70,6 mld USD (11,5%) do 541,7 mld USD. Znaczący spadek aktywów odnotowały także ETF-y replikujące stopy zwrotu indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). W końcu minionego miesiąca wartość środków, którymi zarządzają takie podmioty, wyniosła 956,6 mld USD, czyli była o 106,1 mld USD (10,0%) mniejsza niż miesiąc wcześniej. Na sporym minusie zakończyły ubiegły miesiąc również fundusze ETF oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych (bond ETFs) – w końcu września ich aktywa były warte 1183,3 mld USD, czyli o 31,5 mld USD (2,6%) mniej niż w sierpniu. Również hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) odnotowały spadek wartości aktywów – o 2,3 mld USD (6,8%) do 31,7 mld USD. Spadek aktywów nie ominął także towarowych funduszy ETF (commodity ETFs). Ich aktywa zmalały we wrześniu o 7,1 mld USD (5,0%) do 135,0 mld USD.

Aktywność uczestników funduszy ETF, zarówno jeśli chodzi o nabycia jak i o umorzenia udziałów w tych podmiotach, utrzymywała się we wrześniu na wysokim poziomie. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 287,7 mld USD, czyli była o 12,8% większa niż w sierpniu. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła o 21,1% do 265,7 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazało się jednak dodatnie i wyniosło 22,0 mld USD. Od początku 2022 roku, mimo fatalnej koniunktury zarówno na rynku akcji jak i na rynku obligacji, saldo to wyniosło +414,3 mld USD.

Jak poinformowało ICI w końcu września 2022 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały 2782 fundusze ETF – o 40 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (925 – wzrost o 11 wobec poprzedniego miesiąca). Za nimi plasują się międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 744 (o 12 więcej niż w sierpniu). Na kolejnych pozycjach lokują się dłużne ETF-y (528 –wzrost o 12) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (432 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskich giełdach notowanych jest 96 towarowych funduszy ETF (wzrost o 3) oraz 57 hybrydowych ETF-ów (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.