Skip to main content

Najpopularniejsze indeksy rynku akcji wykorzystywane w instrumentach typu ETP na świecie

Według danych opublikowanych w comiesięcznym raporcie BlackRock Investment Institute o stanie rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETPs (exchange-traded products) na świecie, w końcu września 2012 r. najpopularniejszymi indeksami akcyjnymi w ww. segmencie rynku kapitałowego były indeksy Standard & Poor`s 500, MSCI Emerging Markets oraz MSCI EAFE. Zestawienie to zostało sporządzone w oparciu o kryterium wartości aktywów ulokowanych przez instrumenty typu ETP. Jeśli chodzi natomiast o liczbę instrumentów finansowych wykorzystujących określony indeks, to czołowe pozycje zajmowały indeksy S&P 500 (39 ETPs), Euro STOXX 50 (28 ETPs), NASDAQ 100 (27 ETPs) oraz MSCI Emerging Markets (24 ETPs).

Pełne zestawienie najpopularniejszych indeksów akcyjnych wykorzystywanych w końcu września 2012 r. przez exchange-traded products, prezentujące informacje o ich ekspozycji, wartości zarządzanych aktywów, liczbie instrumentów oraz roku uruchomienia indeksu, przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.