Skip to main content

Kolejny ETN Royal Bank of Scotland z serii Trendpilot z ekspozycją na rynek chińskich akcji

19 kwietnia 2012 r. miało miejsce pierwsze notowanie na platformie NYSE Arca nowego exchange-traded note (ETN) z serii Trendpilot (instrumenty te realizują strategię podążania za trendem (trend following)). Ich emitentem jest należąca do Royal Bank of Scotland spółka RBS Securities.

RBS China Trendpilot ETN to instrument finansowy, którego celem jest śledzenie koniunktury na chińskim rynku akcji. Powiązany jest on bowiem z indeksem RBS China Trendpilot Index (USD), którego wyniki zależą od notowań indeksu BNY Mellon China Select ADR Total Return (portfel tego indeksu obejmuje kwity depozytowe chińskich firm znajdujące się w obrocie giełdowym na amerykańskich giełdach papierów wartościowych) podczas trendu wzrostowego lub od stopy zwrotu z hipotetycznej inwestycji w trzymiesięczne amerykańskie bony skarbowe z ostatniej aukcji tych instrumentów finansowych (T-Bill Rate) podczas trendu spadkowego. Kierunek trendu na rynku akcji chińskich przedsiębiorstw jest określany na podstawie zachowania wartości indeksu BNY Mellon China Select ADR TR względem jego 100-dniowej prostej średniej ruchomej (simple moving average) – trend wzrostowy ma miejsce gdy wartość indeksu jest przez trzy kolejne dni wyższa od średniej ruchomej, a trend spadkowy gdy wartość tego indeksu jest przez trzy kolejne dni niższa od średniej ruchomej. Wysokość wskaźnika kosztów (expense ratio) tego instrumentu finansowego jest także zależna od trendów rynkowych – podczas trendu wzrostowego wynosi 1,10%, a w czasie trendu spadkowego 0,50% (w skali roku). Instrument ten wygasa w kwietniu 2042 r.

RBS China Trendpilot ETN to już szósty instrument typu ETF z serii Trendpilot w ofercie Royal Bank of Scotland. Dotychczas spółka wprowadziła na amerykański rynek dwa tego rodzaju ETN-y z ekspozycją na rynek surowcowy (RBS US Oil Trendpilot ETN i RBS Gold Trendpilot ETN) oraz dwa ETN-y z ekspozycją na amerykański rynek akcji (RBS US Large Cap Trendpilot ETN, RBS Mid Cap Trendpilot ETN i RBS NASDAQ-100 Trendpilot ETN).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.