Skip to main content

Kolejne ETF-y ProShares oferujące ekspozycję na oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych

9 lutego 2012 r. na rynku NYSE Arca zadebiutowały dwa fundusze ETF ProShares pozwalające inwestorom na uzyskanie ekspozycji na tzw. breakeven inflation (BEI) – stosowaną powszechnie w Stanach Zjednoczonych miarę oczekiwań inflacyjnych. BEI jest obliczany jako różnica między stopą zwrotu amerykańskich obligacji skarbowych (TSY – Treasurys), a stopą zwrotu amerykańskich obligacji indeksowanych inflacją (TIPS – Treasury Inflation Protected Securities) – te ostatnie instrumenty finansowe są popularnym narzędziem chroniącym przez negatywnym wpływem inflacji, gdyż ich oprocentowanie jest zależne od inflacji konsumenckiej (CPI) w Stanach Zjednoczonych.

ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread jest powiązany z indeksem Dow Jones Credit Suisse 10-Year Inflation Breakeven, który odzwierciedla stopę zwrotu z inwestycji (długa pozycja) w wyemitowane ostatnio 10-letnie instrumenty typu TIPS oraz z inwestycji (krótka pozycja) w amerykańskie papiery skarbowe (o zapadalności najbardziej zbliżonej do 10-letnich instrumentów typu TIPS). Indeks ten pozwala zatem określić zaanualizowane oczekiwania rynkowe dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych w najbliższych 10 latach. ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread to lewarowany ETF wykorzystujący trzykrotną dźwignię (3x), co oznacza że jego dzienna stopa zwrotu w przybliżeniu jest równa trzykrotności dziennej stopy zwrotu ww. indeksu. Z kolei fundusz ProShares UltraPro Short 10 Year TIPS/TSY Spread to lewarowany odwrotny ETF wykorzystujący trzykrotną dźwignię (-3x), którego wyniki w ujęciu dziennym są w przybliżeniu równe trzykrotności dziennej stopy zwrotu indeksu Dow Jones Credit Suisse 10-Year Inflation Breakeven lecz o przeciwnym znaku. Wskaźnik kosztów (expense ratio) w obu funduszach wynosi 0,75% w skali roku.

Na początku stycznia br. spółka ProShares uruchomiła dwa pierwsze ETF-y posiadające ekspozycję na breakeven inflation (ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread i ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread), przy czym są to instrumenty nielewarowane i dotyczą one oczekiwań inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych w okresie 30 lat (więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.