Skip to main content

iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund – drugi fundusz ETF z ekspozycją na polskie spółki

Pół roku po uruchomieniu przez Van Eck Global pierwszego funduszu ETF zorientowanego na Polskę (Market Vectors Poland ETF – więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj), tym razem fundusz o podobnym charakterze utworzył (25 maja) iShares – największy na świecie provider exchange-traded funds (od 26 maja jest notowany na NYSE Arca – w pierwszym dniu handlu wolumen obrotu tytułami uczestnictwa funduszu był bardzo wysoki i wyniósł ponad 300 tys. walorów).

iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund to fundusz zarządzany pasywnie, który replikuje zachowanie indeksu MSCI Poland Investable Market Index. W przeciwieństwie do funduszu Market Vectors Poland ETF, który stosuje dokładną replikację, fundusz iShares wykorzystuje metodę reprezentatywnej próbki (sampling replication) – w końcu kwietnia uczestnikami indeksu były 62 spółki, natomiast w portfelu funduszu znajduje się ok. 30 walorów. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem współczynnika free float), który obejmuje polskie spółki odpowiadające za 99 proc. kapitalizacji rynkowej warszawskiej giełdy. Największy wpływ na notowania indeksu mają spółki finansowe (46%), energetyczne oraz surowcowe (po 13%). Dziesięć największych składników indeksu w końcu kwietnia to: PKO BP (17,48%), Bank Pekao (13,05%), KGHM (10,13%), PKN Orlen (8,22%), TP (7,02%), PGE (3,75%), BZ WBK (3,13%), PGNiG (2,70%), Getin (2,29%) oraz Asseco Poland (2,17%).

Koszty funduszu wynoszą 0,68%, nieco mniej niż w przypadku funduszu uruchomionego przez Van Eck (0,76%).

Porównanie historycznych wyników indeksu MSCI Poland Investable Market Index z innymi indeksami akcyjnymi oraz z indeksami amerykańskiego rynku obligacji i rynku towarowego według stanu na dzień 30 kwietnia 2010 r. prezentuje poniższa tabela.

Porównanie współczynników korelacji pomiędzy wynikami poszczególnych indeksów przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.