Skip to main content

Globalne aktywa funduszy ETF i instrumentów typu ETF ponownie przekroczyły poziom 3 bilionów dolarów

Według informacji opublikowanej przez spółkę ETFGI w końcu marca wartość aktywów zainwestowanych w fundusze ETF i instrumenty typu ETP (exchange-traded product) na świecie ponownie (po kilkumiesięcznej przerwie) przekroczyła poziom 3 bln USD (po raz pierwszy stało się to w maju ubiegłego roku) i wyniosła 3 079 mld USD (z czego 2 935 mld USD ulokowano w samych funduszach ETF). Łączna liczba ETF i ETP notowanych na 64 światowych parkietach w 51 państwach w końcu marca wyniosła 6240 (12 042 linie notowań), zaś dostawcami tych instrumentów finansowych było 277 podmiotów.

Jak stwierdziła Deborah Fuhr – współzałożycielka i partner zarządzający ETFGI – amerykański rynek akcji odzyskał w marcu swoją siłę kończąc miesiąc wzrostem o 7%. Rynki wschodzące i rynki rozwinięte (bez USA) także odnotowały bardzo dobre wyniki zyskując odpowiednio 12,5% i 7,2%. Tak dobre nastroje wynikały m.in. z faktu, iż opierając się na komentarzach po posiedzeniu FED, widoczna jest rosnąca wiara w to, że stopy procentowe w USA zostaną utrzymane na niskim poziomie dłużej niż to wcześniej przewidywano. Z kolei Europejski Bank Centralny obciął stopy procentowe i ogłosił dodatkowe stymulowanie rynków finansowych (które rozpoczyna się w kwietniu) w postaci zwiększenia skali zakupów obligacji w skali miesiąca z 60 do 80 mld euro.

Marzec okazał się bardzo udany dla branży indeksowej – do ETF/ETP napłynęło netto aż 45,30 mld USD, czyli ponad czterokrotnie więcej niż w lutym (10,81 mld USD); był to 26. kolejny miesiąc, w którym bilans wpłat i wypłat był dodatni. Jak można było przewidywać największym beneficjentem poprawy koniunktury na giełdach okazały się akcyjne ETF-y i ETP, do których trafiło netto aż 26,30 mld USD. Środkami netto o wartości blisko 15 mld USD (14,80 mld USD) zostały zasilone dłużne produkty indeksowe, zaś instrumenty posiadające ekspozycję na rynek towarowy mogły się pochwalić dodatnim saldem w wysokości 2,42 mld USD. Liderami w pozyskiwaniu nowego kapitału netto w marcu były największe podmioty tego segmentu rynku finansowego – BlackRock (fundusze ETF iShares) (+20,97 mld USD), Vanguard (+9,74 mld USD) oraz State Street Global Advisors (fundusze ETF SPDR) (+6,25 mld USD). W minionym miesiącu rozpoczęło działalność 71 ETF/ETP (ich dostawcami było 27 instytucji finansowych), natomiast zakończyło funkcjonowanie 30 ETF/ETP. Wśród firm zajmujących się oferowaniem indeksów dla dostawców funduszy ETF i instrumentów typu ETP czołowe miejsca w końcu marca zajmowały firmy S&P Dow Jones Indices (27,5% globalnego rynku), MSCI (14,6%) oraz FTSE Russell (12,4%).

W pierwszym kwartale 2016 r. najwięcej kapitału w ujęciu netto zasiliło ETF/ETP oferowane przez BlackRock (+24,54 mld USD), Vanguard (+17,82 mld USD) i State Street Global Advisors (+8,78 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.