Skip to main content

Fundusze inwestujące w Irlandii, Indonezji i Stanach Zjednoczonych w ofercie iShares

Największy provider funduszy ETF na świecie – iShares – wprowadził 7 maja na amerykański parkiet NYSE Arca trzy nowe fundusze akcyjne, które replikują odpowiednie indeksy MSCI (ważone kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free-float). Są to:

  • iShares MSCI Ireland Capped Investable Market Index Fund – replikuje indeks MSCI Ireland Investable Market 25/50. Całkowita kapitalizacja indeksu (w końcu marca) wynosiła 53,6 mld USD. W portfelu indeksu znajdują się walory 21 przedsiębiorstw. Największy udział posiadały w nim 31 marca akcje CRH, Kerry Group, Elan Corp., Bank of Ireland i C&C Group. Fundusz ten jest jedynym tego rodzaju podmiotem w Stanach Zjednoczonych. Współczynnik kosztów funduszu wynosi 0,55%;

  • iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund – fundusz replikuje indeks MSCI Indonesia Investable Market. Całkowita kapitalizacja indeksu (w końcu marca) wynosiła 183,2 mld USD. W portfelu indeksu znajdują się walory 46 przedsiębiorstw. Inwestuje przede wszystkim w spółki z branż: surowców i materiałów (25%), producentów podstawowych dóbr konsumpcyjnych (23%) i przemysłowej (18%). Największy wpływ na notowania indeksu mają akcje Astra International, Telekomunikasi, Bank Central Asia, Perusahaan Gas Negara oraz Bank Rakyat Indonesia. Inwestuje w walory największych indonezyjskich spółek, koncentrując się na takich sektorach jak finanse (29%), energetyka (13%) i telekomunikacja (13%). Fundusz ten będzie konkurował z Market Vectors Indonesia Index ETF, który zgromadził do tej pory 386 mln USD. Współczynnik kosztów funduszu wynosi 0,65%;

  • iShares MSCI USA Index Fund – fundusz replikuje MSCI USA Index. W portfelu indeksu znajdują się walory 595 przedsiębiorstw (stan na koniec marca). Największy udział posiadały w nim akcje Exxon Mobil, Microsoft, Apple, General Electric oraz Procter & Gamble. Inwestuje w amerykańskie spółki, przede wszystkim z sektora technologicznego (19%), finansowego (16%) i opieki zdrowotnej (12%).

Obecnie iShares posiada w swojej ofercie łącznie 31 funduszy ETF z ekspozycją na rynki akcji poszczególnych krajów – wszystkie replikują odpowiednie indeksy MSCI.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.