Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – maj 2021 r.

Amerykański rynek funduszy ETF nie zwalnia tempa. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA –aktywa ulokowane w ETF-ach w Stanach Zjednoczonych w końcu maja 2021 roku osiągnęły kolejny rekordowy poziom – 6333,4 mld USD. W ciągu miesiąca zwiększyły się one zatem o 137,3 mld USD, czyli o 2,2%. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku wartość aktywów ETF-ów w USA wzrosła już o 884,0 mld USD (16,2%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku aktywa ETF-ów zmniejszyły się o 170,9 mld USD (3,9%).

Wzrost aktywów zanotowały w maju wszystkie główne kategorie ETF-ów. Aktywa funduszy naśladujących wyniki inwestycyjne indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 55,7 mld USD (1,5%) do 3798,7 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 42,7 mld USD (1,4%) do 3152,4 mld USD, zaś aktywa ETF-ów odwzorowujących stopy zwrotu indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) zwiększyły się o 13,1 mld USD (2,1%) do 646,3 mld USD. Znaczący wzrost aktywów stał się również udziałem ETF-ów replikujących wyniki inwestycyjne indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). W maju wartość środków którymi zarządzają zwiększyła się o 47,1 mld USD (4,0%) do 1224,9 mld USD. Na wyraźnym plusie zakończyły miesiąc fundusze ETF oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych (bond ETFs) – w końcu maja ich aktywa były warte 1120,9 mld USD, czyli o 19,1 mld USD (1,7%) więcej niż w końcu kwietnia. Hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) odnotowały nieznaczny wzrost wartości aktywów – o 0,7 mld USD (2,0%) do 36,5 mld USD. Największą dynamikę wzrostu aktywów zanotowały towarowe fundusze ETF (commodity ETFs). Ich aktywa zwiększyły się bowiem o 10,7% (14,8 mld USD) do 152,5 mld USD.

Aktywność uczestników funduszy ETF, zarówno jeśli chodzi o nabycia jak i o umorzenia udziałów w tych podmiotach, była w maju nieco mniejsza niż w kwietniu. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zmniejszyła się o 29,2 mld USD (9,8%) i wyniosła 270,1 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła o 17,9 mld USD (8,1%) do 201,8 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło +68,3 mld USD. W okresie od stycznia do maja bieżącego roku saldo to sięgnęło już 395,8 mld USD i było aż o 245,4 mld USD (163,2%) wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r.

Jak poinformowało ICI w końcu maja 2020 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 2330 funduszy ETF – o 31 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (755 – wzrost o 16 wobec poprzedniego miesiąca). Za nimi plasują się międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 654 (o 5 mniej niż w kwietniu). Na kolejnych pozycjach lokują się dłużne ETF-y (433 – wzrost o 4) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (359 – wzrost o 5). Ponadto na amerykańskich parkietach notowane są 83 towarowe fundusze ETF (bez zmian) oraz 46 hybrydowych ETF-ów (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.