Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień 2021 r.

Amerykański rynek funduszy ETF osiągnął kolejny kamień milowy swojego rozwoju. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA –aktywa ulokowane w ETF-ach w Stanach Zjednoczonych w końcu grudnia 2021 roku po raz pierwszy w historii przekroczyły 7 bilionów dolarów osiągając wartość 7190,5 mld USD. W całym 2021 roku zwiększyły się one zatem aż o 1741,1 mld USD – to również rekordowy wynik w historii największego rynku funduszy ETF na świecie. W ujęciu procentowym aktywa ETF-ów w USA zwiększyły się również w imponującym stopniu – o 32,0%. Dla porównania, w roku 2020 aktywa ETF-ów wzrosły „jedynie” o 1053,2 mld USD (24,0%).

Wzrost aktywów zanotowały w grudniu wszystkie główne kategorie ETF-ów. Aktywa funduszy naśladujących wyniki inwestycyjne indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się aż o 244,1 mld USD (5,7%) do 4521,5 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 210,6 mld USD (5,9%) do 3787,8 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących stopy zwrotu indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 33,5 mld USD (4,8%) do 733,7 mld USD. Znacznie skromniejszy wzrost aktywów zanotowały ETF-y odwzorowujące stopy zwrotu indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). W grudniu 2021 r. wartość środków którymi zarządzają takie podmioty zwiększyła się o 39,7 mld USD (3,3%) do 1261,2 mld USD. Na stosunkowo niewielkim plusie zakończyły miesiąc także fundusze ETF oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych (bond ETFs) – w końcu grudnia ich aktywa były warte 1227,0 mld USD, czyli o 14,0 mld USD (1,2%) więcej niż w listopadzie. Również hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) odnotowały nieznaczny wzrost wartości aktywów – o 1,5 mld USD (3,7%) do 42,2 mld USD. Ujemną dynamikę wzrostu aktywów odnotowały jedynie towarowe fundusze ETF (commodity ETFs). Ich aktywa zmalały w ostatnim miesiącu 2021 roku o 2,3 mld USD (1,6%) do 138,7 mld USD.

Aktywność uczestników funduszy ETF, zarówno jeśli chodzi o nabycia jak i o umorzenia udziałów w tych podmiotach, okazała się w grudniu jedną z najwyższych w historii. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła aż 463,6 mld USD czyli o 63,4% więcej niż w listopadzie. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła o 62,6% do 351,0 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w grudniu zatem +112,6 mld USD – to najwięcej w historii amerykańskiego rynku ETF-ów. Również roczne saldo okazało się rekordowe – wyniosło 935,6 mld USD i było aż o 434,7 mld USD (86,8%) wyższe niż w 2020 r.

Jak poinformowało ICI w końcu grudnia 2021 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 2570 funduszy ETF – o 40 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (854 – wzrost o 24 wobec poprzedniego miesiąca). Za nimi plasują się międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 691 (o 12 więcej niż w listopadzie). Na kolejnych pozycjach lokują się dłużne ETF-y (469 – spadek o 6) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (419 – wzrost o 7). Ponadto na amerykańskich giełdach notowanych jest 86 towarowych funduszy ETF (bez zmian) oraz 51 hybrydowych ETF-ów (wzrost o 3).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.