Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – styczeń 2013 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizacji zrzeszającej obecnie 58 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – w styczniu 2013 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wzrosła o 98 (1,3%) do 7819. Był to największy miesięczny wzrost od lipca ubiegłego roku, kiedy to na giełdach monitorowanych przez WFE przybyło netto 111 linii notowań.

Według danych WFE w końcu stycznia 2013 r. w Europie istniały 4661 linii notowań funduszy typu ETF o 97 więcej niż miesiąc wcześniej. Największy przyrost w minionym miesiącu zanotowały giełdy londyńska i mediolańska zrzeszone w London Stock Exchange Group (+71) oraz giełda w Zurychu (+15). Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały (dane te nie obejmują m.in. giełdy w Stuttgarcie): London Stock Exchange Group (1899), Deutsche Boerse (1024), SIX Swiss Exchange (764) i NYSE Euronext Europe (677).

W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2430. Zmniejszyła się ona o 3 w porównaniu z końcem grudnia z uwagi na spadek na NYSE Euronext (o 3) i TMX Group (o 1) oraz wzrost na NASDAQ OMX (o 1). W końcu stycznia najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1367), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (455) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (382).

Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowało 687 linii notowań funduszy ETF – to o 4 więcej niż przed miesiącem. Do tego wzrostu przyczyniły się Korea Exchange (wzrost o 2), Shanghai Stock Exchange (o 1) i Shenzhen Stock Exchange (o 1). Liderami na kontynencie azjatyckim są giełdy w Seulu (137), Tokio (123), Hongkongu (100) i Singapurze (91).

Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach w styczniu była nieco wyższa niż w grudniu 2012 roku. Według danych WFE obroty te wyniosły (w przeliczeniu na USD) 579,8 mld USD, a zatem były o 39,5 mld USD (7,3%) wyższe niż miesiąc wcześniej. Zdecydowanie największy wartościowo obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (456,8 mld USD – wzrost o 0,7%), w tym na NYSE Euronext (US) wyniósł 263,6 mld USD (wzrost o 1,3% w porównaniu z grudniem) i na NASDAQ OMX (172,3 mld USD – spadek o 3,6%). Znacząco wyższe obrotu odnotowano w Europie – wyniosły one 69,0 mld USD i były o 22,7 mld USD (49,2%) wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najwyższe obroty miały miejsce na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (31,3 mld USD – wzrost aż o 64,4% w stosunku do grudnia), na Deutsche Boerse (17,0 mld USD – wzrost aż o 56,8%) i na SIX Swiss Exchange – 9,4 mld USD – wzrost o 29,8%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 53,6 mld USD – wzrost o 34,1%) prym wiodły giełdy w Hongkongu (15,7 mld USD – wzrost o 24,1%) i w Seulu (14,4 mld USD – wzrost o 66,4%).

Aktywność inwestorów na rynku tytułów uczestnictwa funduszy ETF mierzona liczbą transakcji tymi instrumentami finansowymi była w styczniu także nieco wyższa niż w grudniu. Na parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 75,5 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 3,7 mln (5,2%) więcej niż przed miesiącem. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexican Exchange (52,2 mln), NYSE Euronext (US) (9,6 mln) i na NASDAQ OMX (6,8 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (429,0 tys.), Deutsche Boerse (200,9 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (142,2 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,98 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.