Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – styczeń 2011 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 regulowane giełdy papierów wartościowych, w końcu ubiegłego miesiąca na światowych parkietach notowane były tytuły uczestnictwa 5684 funduszy ETF. To o 121 (2,2%) więcej niż w końcu grudnia 2010 roku.

Zdecydowanie największy udział we wzroście liczby ETF-ów na świecie w styczniu 2011 r. miały giełdy europejskie, gdzie przybyło w sumie (netto) 101 ETF-ów. Liderem pod tym względem okazały się parkiety wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (60 nowych funduszy ) oraz giełdy londyńska i mediolańska należące do London Stock Exchange Group (28 nowych ETF-ów). Liczba funduszy ETF na parkietach amerykańskich wzrosła o 14, w tym najwięcej na NYSE Euronext US – 17. Z kolei liczba ETF-ów obecnych na giełdach azjatyckich i regionu Pacyfiku wzrosła jedynie o 6 – w tym m.in. po 3 na parkietach w Hongkongu i Korei.

Według danych WFE w końcu stycznia 2011 r. najwięcej funduszy typu ETF było notowanych w Europie – 3379. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu minionego miesiąca: London Stock Exchange Group (1301), Deutsche Boerse (764), NYSE Euronext Europe (621) i SIX Swiss Exchange (503). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1820 ETF-ów, w tym 1143 na NYSE Euronext US, 333 na Mexican Exchange oraz 208 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowanych było 458 funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (97), Singapurze (75) i Hongkongu (72).

Łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych wyniosła w styczniu (w przeliczeniu na USD) 481,9 mld USD, czyli o 75,6 mld USD (18,6%) więcej od poprzedniego miesiąca. Tradycyjnie zdecydowanie najaktywniejsi byli inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 292,9 mld USD (wzrost o 17,5% w porównaniu z grudniem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 77,0 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX; w tym przypadku obroty wzrosły miesiąc do miesiąca aż o 29,8%. W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na London Stock Exchange Group (22,6 mld USD – wzrost o 6,7% wobec grudnia) i na Deutsche Boerse (22,5 mld USD – wzrost aż o 38,3%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (6,6 mld USD – wzrost o 0,7% w stosunku do grudnia) i Szanghaju (3,3 mld USD – spadek o 28,4%).

W styczniu na światowych parkietach zawarto ogółem 20,2 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 1,5 mln (8,3%) więcej niż w grudniu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (14,1 mln) i na NASDAQ OMX (2,3 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (465,0 tys.), NYSE Euronext (Europe) (215,5 tys.) i Deutsche Boerse (204,8 tys.), zaś w Azji Korea Exchange (895,8 tys.) i Shanghai Stock Exchange (333,0 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.