Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – marzec 2012 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 54 regulowane giełdy papierów wartościowych, w końcu marca 2012 r. na światowych parkietach liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF wynosiła 7266 – to o 67 (0,9%) więcej niż miesiąc wcześniej. Największy przyrost liczby linii notowań ETF-ów na świecie w minionym miesiącu odnotowały giełdy europejskie (o 54) –dominowały pod tym względem giełdy londyńska i mediolańska należące do London Stock Exchange Group (22) i frankfurcka Deutsche Boerse (16). Na amerykańskich parkietach liczba linii notowań exchange-traded funds wzrosła tylko o 11 – najwięcej ETF-ów (6) przybyło na giełdzie w Toronto (TMX Group ). Co ciekawe na giełdach azjatyckich i w regionie Pacyfiku liczba linii notowań funduszy ETF zmniejszyła się o 1, co było wynikiem głównie delistingu 12 ETF-ów na giełdzie w Hongkongu; w tym samym czasie 7 nowych ETF-ów pojawiło się na parkiecie w Sydney.

Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały – według danych WFE (nie obejmują one m.in. giełdy w Stuttgarcie) – w końcu marca: London Stock Exchange Group (1661), Deutsche Boerse (956) i NYSE Euronext Europe (702). Ogółem w Europie istniało 4251 linii notowań funduszy ETF. W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2351 – najwięcej tego typu instrumentów finansowych znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1382), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (427) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (341). Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowały 622 linie notowań funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (118), Seulu (114) oraz Singapurze (93).

Marzec był drugim z kolei miesiącem nieznacznie rosnącej aktywności inwestorów w segmencie funduszy ETF. Według danych WFE łączne obroty giełdowe tymi instrumentami finansowymi wyniosły w minionym miesiącu (w przeliczeniu na USD) 698,4 mld USD, były zatem o 43,4 mld USD (6,6%) wyższe niż w lutym. Tradycyjnie zdecydowanie największy obrót miał miejsce na parkietach amerykańskich (610,1 mld USD), w tym na NASDAQ OMX wyniósł 296,1 mld USD (wzrost o 4,0% w porównaniu z lutym), a na NYSE Euronext (US) sięgnął 290,9 mld USD (wzrost o 10,9%). W Europie łączne obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 61,3 mld USD – najwyższe odnotowano na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (23,8 mld USD – wzrost o 2,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (17,2 mld USD – wzrost o 5,9%) oraz na NYSE Euronext Europe (8,6 mld USD – wzrost o 7,1%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 26,7 mld USD) prym wiodły giełdy w Seulu (7,9 mld USD – spadek o 10,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca) i Hongkongu (4,8 mld USD – spadek o 21,2%). W całym I kwartale bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły blisko 2 bln USD (1,97 bln USD) – zdecydowanie największe były na NASDAQ OMX– 830,3 mld USD oraz na NYSE Euronext (US) – 816,4 mld USD.

W marcu na światowych parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 55,1 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – aż o 25,1 mln (83,8%) więcej niż w lutym i najwięcej od października 2011 r. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na NASDAQ OMX (14,0 mln) i na NYSE Euronext (US) (12,3 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (419,0 tys.), Deutsche Boerse (166,2 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (158,9 tys.), natomiast w Azji Osaka Stock Exchange (23,5 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.