Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – grudzień i cały 2011 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 regulowane giełdy papierów wartościowych, w końcu grudnia 2011 r. na światowych parkietach istniało 6909 linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF.

Największy przyrost liczby linii notowań ETF-ów na świecie w minionym miesiącu odnotowały giełdy europejskie (24), wśród których prym wiodły giełda w Luksemburgu (9), giełda w Zurychu (9) oraz giełdy w Hiszpanii (7). Na parkietach amerykańskich liczba instrumentów typu ETF spadła o 13, co było wynikiem delistingu 19 funduszy ETF na NYSE Euronext (US) oraz 5 funduszy ETF na Mexican Exchange; najwięcej nowych ETF-ów pojawiło się na TMX Group (7). Na azjatyckich parkietach przybyło (netto) 6 linii notowań funduszy ETF – najwięcej na giełdzie w Singapurze (2).

Według danych WFE w całym 2011 r. najwięcej linii notowań funduszy ETF w Europie przybyło na parkietach w Londynie i Mediolanie (wchodzą one w skład London Stock Exchange Group) – 257, na SIX Swiss Exchange w Zurychu – 148, na Deutsche Boerse we Frankfurcie – 139 oraz na giełdach należących do sojuszu NYSE Euronext (Europe) – 129. Wśród giełd amerykańskich zdecydowanie dominowały pod tym względem giełdy NYSE Euronext (US) – 216, TMX Group – 106 oraz Mexican Exchange – 93. W gronie parkietów azjatyckich i regionu Pacyfiku liczba linii notowań funduszy ETF zwiększyła się w największym stopniu na Korea Exchange – 42, Tokyo Stock Exchange – 19, Singapore Exchnage – 13 oraz Australian Stock Exchange – 13.

W końcu grudnia 2011 r. najwięcej linii notowań ETF-ów funkcjonowało Europie – 4019. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu minionego miesiąca: London Stock Exchange Group (1530), Deutsche Boerse (899) i NYSE Euronext Europe (690). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 2269 ETF-ów, w tym najwięcej na NYSE Euronext US (1342), na Mexican Exchange (426) oraz na TMX Group (313). W krajach Azji i Pacyfiku w obrocie znajdowało się 587 funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (116), Seulu (106) i Singapurze (90).

W grudniu, czwarty miesiąc z rzędu zmniejszyła się aktywność podmiotów inwestujących w tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Według danych WFE łączne obroty tymi instrumentami finansowymi wyniosły (w przeliczeniu na USD) 661,5 mld USD, czyli o 191,4 mld USD (22,4%) mniej niż w listopadzie. Największy obrót miał miejsce na parkietach amerykańskich – na NYSE Euronext (US) wyniósł 283,5 mld USD (spadek o 22,3% w porównaniu z listopadem), a na NASDAQ OMX sięgnął 282,5 mld USD (spadek o 21,7% w porównaniu z listopadem). W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na giełdach londyńskiej i mediolańskiej należących do London Stock Exchange Group (19,0 mld USD – spadek o 24,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (16,6 mld USD – spadek o 37,4%) oraz na NYSE Euronext (Europe) (8,6 mld USD – spadek o 36,3%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Korei (11,7 mld USD – spadek o 25,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca) i Szanghaju (3,8 mld USD – spadek o 7,3%).

Według danych WFE w całym 2011 r. obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły łącznie 10 350,2 mld USD i były wyższe o 3 980,6 mld USD (62,5%) niż w 2010 r. Zdecydowanie największe obroty zanotowano na giełdach amerykańskich (9,02 bln USD), w tym zwłaszcza na NYSE Euronext (US) – 4,50 bln USD oraz na NASDAQ OMX – 4,31 bln USD. Obroty na giełdach europejskich wyniosły 991,2 mld USD – na Starym Kontynencie prym wiodły London Stock Exchange Group (313,8 mld USD), Deutsche Boerse (306,9 mld USD) i NYSE Euronext (Europe) (198,2 mld USD). W Azji obroty ETF-ami w 2011 r. wyniosły 335,2 mld USD, z czego największe przypadły na Korea Exchange (108,9 mld USD), Hong Kong Exchanges (70,1 mld USD) i Shanghai Stock Exchange (41,8 mld USD).

W grudniu 2011 r. na światowych parkietach zawarto ogółem 34,8 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 10,3 mln (22,8%) mniej niż w listopadzie. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na NASDAQ OMX (15,3 mln) i na NYSE Euronext (US) (13,2 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (311,0 tys.), NYSE Euronext (Europe) (162,7 tys.) i Deutsche Boerse (140,2 tys.), natomiast w Azji Korea Exchange (3,1 mln).

W całym 2011 r. w skali globalnej zawarto 531,0 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Najwięcej transakcji zawarto na giełdach amerykańskich (471,5 mln), w tym na NASDAQ OMX 241,0 mln i na NYSE Euronext (US) 220,7 mln. W Europie liczba transakcji ETF-ami w 2011 r. wyniosła ogółem 13,0 mln, z czego na London Stock Exchange Group przypadło 5,11 mln, na NYSE Euronext (Europe) 2,65 mln, a na Deutsche Boerse 2,47 mln. Wśród parkietów azjatyckich (w sumie 46,3 mln transakcji) zdecydowanie najwięcej transakcji tymi instrumentami finansowymi dokonano na Korea Exchange (30,5 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.