Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – czerwiec 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 giełdy akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu minionego miesiąca na 37 światowych parkietach notowane były 4823 fundusze ETF – o 126 (2,7%) więcej niż w końcu maja. W pierwszym półroczu liczba ETF-ów notowanych na giełdowych giełdach wzrosła o 815 (20,3%).

Najwięcej nowych funduszy ETF pojawiło się w czerwcu na giełdach europejskich – 76. Liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange (32 nowe fundusze), Borsa Italiana (20) oraz NYSE Euronext Europe (12). Po cztery fundusze ETF zadebiutowały na Deutsche Boerse, Nasdaq OMX Nordic Exchange i SIX Swiss Exchange. Na amerykańskich parkietach zadebiutowało 41 nowych ETF-ów – aż 25 na giełdzie w Santiago (w rezultacie liczba notowanych tam ETF-ów podwoiła się), 10 na Mexican Exchange oraz po trzy na NYSE Euronext US i TSX Group. Z kolei na giełdach azjatyckich pojawiło się 9 nowych podmiotów – w tym 7 na Singapore Exchange.

W końcu czerwca najwięcej funduszy typu ETF było w końcu maja notowanych w Europie – 2729. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu I półrocza Deutsche Boerse (674), NYSE Euronext Europe (541), Borsa Italiana (507) i London Stock Exchange (494). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1690 ETF-ów, w tym 1088 na NYSE Euronext US, 299 na Mexican Exchange oraz 171 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowane były ogółem 404 fundusze ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (88), Singapurze (74) i Hongkongu (62).

W czerwcu nastąpił spadek obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych giełdach wobec maja. Łączna wartość obrotów wyniosła aż 605,7 mld USD – to wynik o 165,1 mld USD (21,4%) gorszy od poprzedniego miesiąca. Zdecydowanie najaktywniejsi byli w maju inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 410,4 mld USD (spadek o 25,6% w porównaniu z majem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 98,9 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX, przy czym w tym przypadku obrotu wzrosły miesiąc do miesiąca o 19,1%. W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na Deutsche Boerse (18,2 mld USD – spadek aż o 34,2%) oraz NYSE Euronext (Europe) (12,8 mld USD – spadek aż o 37,9%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (4,8 mld USD) i Szanghaju (3,8 mld USD).

Według danych WFE w czerwcu na światowych parkietach zawarto ogółem 32,3 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 24,2% mniej niż w maju. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (24,6 mln) i na NASDAQ OMX (3,8 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się Borsa Italiana (291 tys.), NYSE Euronext (Europe) (204 tys.) i Deutsche Boerse (154 tys.), zaś w Azji Korea Exchange (703 tys.), Shanghai Stock Exchange (420 tys.) i Bursa Malaysia (406 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.