Skip to main content

Fundusze ETF generują popyt na złoto

Według opublikowanego przez World Gold Council raportu „Gold Demand Trends” analizującego popyt na złoto w II kwartale 2010 r. całkowity zidentyfikowany popyt na złoto w tym okresie wzrósł o 36% w stosunku do tego samego okresu 2009 r. do 1050 ton. W ujęciu wartościowym mierzonym w USD popyt zwiększył się aż o 77 proc. do 40,4 mld USD.

Wzrost ten był przede wszystkim wynikiem wzmożonego popytu inwestycyjnego, który zwiększył się aż o 118% do 534,4 ton (245,4 ton w drugim kwartale 2009 r.). Największy udział we wzroście popytu inwestycyjnego miał z kolei segment funduszy ETF (exchange-traded funds i podobne produkty, w tym: Gold Bullion Securities (London), Gold Bullion Securities (Australia), SPDR® Gold Shares, NewGold Gold Debentures, iShares Comex Gold Trust, ZKB Gold ETF, GOLDIST, ETF Securities Physical Gold, ETF Securities (Tokyo), ETF Securities (NYSE), XETRA-GOLD, Julius Baer Physical Gold, Central Fund of Canada, Central Gold Trust, Swiss Gold, Claymore Gold Bullion ETF, Sprott Physical Gold Trust, Credit Suisse Xmtch i Dubai Gold Securities). Wygenerował on popyt na poziomie 291,3 ton, co oznacza wzrost aż o 414% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. To drugi najlepszy wynik w historii – lepszy rezultat (465,1 ton) został osiągnięty jedynie w I kwartale 2009 r. Stanowiło to 54,5 proc. całkowitego popytu inwestycyjnego na złoto, co również było najwyższym poziomem od I kwartału 2009 r. (75,7 proc.).

W ujęciu wartościowym popyt segmentu ETF na złoto wyniósł w II kwartale 11 206 mln USD, pooznacza wzrost aż o 567 proc. wobec II kwartału 2009 r. Wyższy wartościowo popyt miał miejsce jedynie w pierwszym kwartale 2009 r. – 13 582 mln USD).

Z kolei jak doniósł dzisiejszy „Puls Biznesu” Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Indiach poinformowało, że siedem funduszy ETF z pełnym pokryciem w złocie, na dzień 30 lipca br. zwiększyło stan posiadania kruszcu o 100% względem poprzedniego roku. Obecnie wartość aktywów wszystkich złotych funduszy ETF w Indiach wynosi 19,7 mld rupii (420 mln USD) i stanowi 12 ton. Uczestnicy hinduskiego rynku szacują, że w ciągu najbliższych trzech lat, w złotych funduszach ETF może być zgromadzone od 100 do 200 ton tego metalu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.