Skip to main content

Fundusze ETF a wypłaty zysków kapitałowych

Portal IndexUniverse przeprowadził obszerne badanie amerykańskiego rynku instrumentów typu ETP (głównie funduszy ETF) pod kątem wypłaty zysków kapitałowych (capital gain distributions). Objęło ono 1370 produktów, w tym 202 instrumenty typu ETNs (exchange-traded notes) (brak na razie całościowych danych od ETF Securities, United States Commodity Funds i Revenue Shares).

Z przeprowadzonego badania wynika, że jedynie 97 z 1370 poddanych analizie indeksowych instrumentów finansowych wypłaciło w 2011 r. zysk kapitałowy. Niski współczynnik wypłaty (payout ratio) – zaledwie 7 procent – jest wyraźnym potwierdzeniem efektywności podatkowej funduszy ETF.

Współczynniki wypłaty okazały się silnie zróżnicowane, jeśli chodzi o poszczególne kategorie funduszy ETF. W przypadku tradycyjnych akcyjnych funduszy ETF jedynie 19 spośród 756 ETF-ów wypłaciło dywidendy. Wśród nich znalazł się jednak ETF o najwyższym współczynniku wypłaty – Market Vectors Brazil Small Cap ETF (15,62%). W kategorii funduszy ETF o stałym dochodzie 37 ze 156 funduszy wypłaciło zyski kapitałowe – to 24 proc. wszystkich podmiotów z tej grupy. Wypłaty te były niewielkie – 31 z 37 funduszy wypłaciło zyski o wartości niższej niż 1 proc. ich aktywów netto. W przypadku lewarowanych i odwrotnych ETF-ów współczynnik wypłaty wyniósł ok. 10 proc. – 25 z 259 funduszy zdecydowało się na wypłatę zysków kapitałowych. W gronie alternatywnych funduszy ETF (kategoria ta obejmuje m.in. podmioty replikujące strategie funduszy hedgingowych, strategie long/short i podobne) współczynniki wypłaty był stosunkowo wysoki i wyniósł 18 proc. (9 z 49 ETF-ów). Natomiast w grupie walutowych funduszy ETF i funduszy alokacji aktywów 6 podmiotów wypłaciło zyski kapitałowe (z 51 przeanalizowanych produktów).

Fundusze ETF są efektywne podatkowo z dwóch głównych powodów. Po pierwsze są to podmioty indeksowe, co sprawia iż charakteryzują się one niższym obrotem i dzięki temu mogą być bardziej efektywne podatkowo niż tradycyjne fundusze inwestycyjne (mutual funds). Po drugie mechanizm kreacji i umarzania tytułów uczestnictwa umożliwia większości funduszy ETF ciągłe „oczyszczanie” swoich portfeli z pozycji z wbudowanymi zyskami kapitałowymi (embedded capital gains).

Szczególnie uprzywilejowane pod kątem wypłat zysków kapitałowych są exchange-traded notes, z uwagi na strukturę tego instrumentu finansowego – nie wypłacają one zysków kapitałowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.