Skip to main content

Fundusz obligacji korporacyjnych rynków wschodzących w ofercie WisdomTree

Spółka WisdomTree wprowadziła 8 marca 2012 r. na rynek NASDAQ nowy fundusz ETF – WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund. Fundusz ten oferuje inwestorom szeroką ekspozycję na rynki obligacji przedsiębiorstw w państwach wschodzących w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Subdoradcą funduszu jest Western Asset Management (to pierwsze wspólne przedsięwzięcie obu firm) – jedna z czołowych firm na świecie specjalizująca się z zarządzaniu portfelami instrumentów o stałym dochodzie, należąca do Legg Mason.

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund jest aktywnie zarządzany. Zamierza inwestować co najmniej 65 proc. swoich aktywów w obligacje o średnioterminowym duration (od 2 do 10 lat) posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. W dniu 8 czerwca najwięcej środków finansowych fundusz ulokował w obligacje spółek latynoamerykańskich (51,6%); połowę mniej kapitału zainwestował w obligacje firm z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) (24,4%) i obligacje spółek azjatyckich (23,5%). Biorąc pod uwagę poszczególne kraje w portfelu funduszu dominowały papiery firm brazylijskich (26,25%), rosyjskich (17,45%), meksykańskich (12,33%), hongkońskich (7,52%), południowokoreańskich (6,57%) i kolumbijskich (6,22%). W ujęciu sektorowym w dniu 22 czerwca przeważały obligacje firm branży naftowej (35,35%), spółek przemysłowych (19,99%), firm sektora metalowego (19,55%) oraz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (12,59%). Pod względem wiarygodności kredytowej w portfelu funduszu największe udziały posiadały obligacje z ratingiem BBB (48,00%), A (20,12%) oraz BB (17,98%). Średni ważony kupon spółek w portfelu wynosił 6,00%, średni dochód w terminie do wykupu 5,51%, a efektywne duration 6,33 lat.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,60% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.