Skip to main content

Fundusz małych spółek południowokoreańskich na NYSE Arca

14 kwietnia spółka IndexIQ wprowadziła na parkiet NYSE Arca fundusz IQ South Korea Small Cap ETF, który naśladuje wyniki indeksu IQ South Korea Small Cap Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją (uwzględniający free float) obejmujący 100 małych spółek południowokoreańskich notowanych na giełdzie Korea Exchange (KRX). Dominujący udział w portfelu indeksu w końcu marca posiadały spółki przemysłowe (29,86%) i finansowe (19,32%). Uczestnikami indeksu mogą być spółki o średniej kapitalizacji minimum 150 mln USD w okresie ostatnich 90 dni oraz wartości dziennego obrotu w wysokości minimum 1 mln USD również w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Największymi pozycjami w portfelu funduszu w dniu 20 kwietnia były: Hotel Shilla Co. Ltd. (2,88%), Daum Communications Corp. (2,70%), Meritz Fire & Marine Insurance (2,64%) oraz Poongsan Corp. (2,52%). Koszty funduszu wynoszą 0,79% w skali roku.

Obecnie oferta IndexIQ obejmuje 10 funduszy ETF: cztery fundusze z ekspozycją na sektor małych spółek w Korei, Tajwanie, Australii i Kanadzie (o dwóch ostatnich można przeczytać tutaj), dwa fundusze replikujące indeksy funduszy hedgingowych, dwa fundusze wykorzystujące globalne strategie arbitrażowe oraz dwa podmioty zabezpieczające przed zmianami stopy inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.