Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na spółki pozytywnie postrzegane w mediach społecznościowych na NYSE Arca

19 kwietnia 2016 r. kanadyjska spółka z siedzibą w Toronto Sprott Asset Management wprowadziła na NYSE Arca Sprott BUZZ Social Media Insights Exchange Traded Fund – fundusz ETF, którego zadaniem jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie wyników indeksu BUZZ Social Media Insights Index.

BUZZ Social Media Insights Index dąży do zidentyfikowania spółek amerykańskich, które plasują się na najwyższych miejscach w rankingu stworzonym przy uwzględnieniu „byczej” percepcji inwestorów pochodzącej ze spostrzeżeń zamieszczanych w mediach społecznościowych. Co miesiąc indeks ten identyfikuje 100 najczęściej wymienianych spółek w mediach społecznościowych. Następnie każdej spółce przyporządkowuje określoną ocenę i klasyfikuje je na podstawie własnego modelu analitycznego (wykorzystuje on algorytmy przetwarzania języka naturalnego i aplikacje sztucznej inteligencji). W tym celu przetwarza co miesiąc ponad 50 mln danych z komentarzy zamieszczanych w mediach społecznościowych, artykułów i postów z blogów. W ostatnim etapie wybiera jako uczestników indeksu 25 firm posiadających najwyższe oceny w ww. rankingu. Są to spółki o najbardziej optymistycznym spojrzeniu wśród użytkowników mediów społecznościowych.

Jak stwierdził John Ciampaglia, szef funduszy ETF w Sprott Asset Management, „Sprott BUZZ Social Media Insights ETF jest pierwszym funduszem ETF wykorzystującym nastroje wśród użytkowników mediów społecznościowych w celu zidentyfikowania potencjalnych okazji inwestycyjnych. Fundusz ten stanowi skuteczne połączenie mediów społecznościowych z analityką big data. Mierzy on nie tylko nastroje inwestorów, ale również identyfikuje i klasyfikuje użytkowników mediów społecznościowych, którzy w przeszłości byli najbardziej skuteczni pod względem dokładności prognozowania”. Ponadto indeks ten wskazuje osoby charakteryzujące się największym wpływem w mediach społecznościowych i identyfikuje czyje tweety i posty najprawdopodobniej w największym stopniu wpływają na zbiorową opinię.

Największy udział w portfelu indeksu w kwietniu miały spółki: Alphabet (spółka powołana przez Google będąca właścicielem firm należących lub zależnych od Google`a oraz samego Google`a) (13,4%), Apple (11,4%), Alcoa (7,9%), Walt Disney (6,0%) i Gilead Sciences (5,3%). Wskaźnik kosztów całkowitych (Total Expense Ratio – TER) funduszu wynosi 0,75%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.