Skip to main content

Fundusz akcji krajów rozwiniętych (bez USA) na NYSE Arca

11 lutego na NYSE Arca zadebiutował GlobalShares FTSE Developed Countries ex US Fund. Fundusz jest zarządzany przez południowoafrykańską spółkę (mającą siedzibę w Johanesburgu) Old Mutual Global Index Trackers specjalizującą się w inwestycjach indeksowych, będacą spółką-córką Old Mutual plc. To drugi fundusz Old Mutual Global Index Trackers dostępny dla amerykańskich inwestorów – 8 grudnia 2009 r. spółka ta uruchomiła Global Shares FTSE Emerging Markets Fund (więcej informacji na ten temat można przeczytaćtutaj ).

Celem GlobalShares FTSE Developed Countries ex US Fund jest naśladowanie zachowania indeksu FTSE Developed Markets ex US, który obejmuje ponad 1400 dużych i średnich spółek z 23 krajów bez Stanów Zjednoczonych (w tym m.in. z Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec). Największy udział w portfelu funduszu w dniu 12 lutego miały: iShares MSCI South Korea (4,566%), HSBC Holdings (1,608%), Nestle (1,560%) i BP (1,537%).

Koszty brutto (gross expense ratio) funduszu wynoszą 0,48%, zaś koszty netto (net expense ratio) 0,35%.

Na NYSE Arca – amerykańskim rynku należącym do NYSE Euronext dedykowanym funduszom ETF – notowanych jest obecnie 760 exchange-traded funds (jako pierwsze miejsce notowań) oraz 50 exchange-traded vehicles (ETVs). Ponadto notowanych jest tam m.in. 90 exchange-traded notes (ETNs).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.